A Generális Konvent Liturgiai Bizottsága az elmúlt években a magyar reformátusság több ünnepi istentiszteletének liturgiáját állította össze, melyet gazdag igei tartalom, imádságok, kettős lekció, átgondolt énekrend jellemzett. Célunk, hogy a kiemelt alkalmakon már megismert és elfogadott elemek a rendszeres vasárnapi istentiszteleti rendben is megtalálják helyüket. Így születettek meg a 2016 böjti időre szóló első ajánlások. A hat böjti vasárnapot második lépésben a nagypénteki istentisztelettel egészítettük ki. 

A liturgiát úgy állítottuk össze, hogy azt egyszerűbb feltételek esetén is meg lehessen valósítani, a megfelelő helyeken ugyanakkor kórus- vagy hangszeres tétel is beépülhessen. Az ajánlott istentiszteleti rend rövid bemutatása és a gyülekezeti fogadtatással kapcsolatos néhány gondolat itt olvasható.

A részletes leírás a lelkipásztorok és szolgálattévők számára készült (szerkeszthetően: itt), a csak állandó elemeket tartalmazó változat a gyülekezeti tagok kezébe adható (szerkeszthetően itt). Az istentisztelet úrvacsorai részére most nem teszünk közzé ajánlást, azt minden gyülekezet saját eddigi szokása, vagy a tavaly megismert liturgia szerint végezheti. (Csak az úrvacsorai rész szolgálóknak /wordben/ és gyülekezetnek /wordben/.) 

Az énekrendbe néhány kevésbé ismert ének is bekerült. Arra buzdítunk mindenkit, hogy ha egy mód van rá, ezeket ne váltsák ki ismertebb énekkel, hanem előzetesen ismerkedjenek meg azokkal, tanulják meg legalább bibliaórai, énekkari körben, mely már segíteni fogja az istentiszteleti használatot. A  "Lélekkel és értelemmel" előkészítő füzetből a 4-7. sz énekeket, valamint a 21. oldalon található húsvéti éneket ("Mind jöjjetek, örvendjetek"), de a II. előkészítő füzetből is számos éneket (pl. 14-17., 40.) választhatunk.

Különböző szólamszámú és összetételű kórusművek listája itt érhető el:

Örömmel fogadjuk, ha kérdéseiket és a tapasztalatokat megosztják velünk a liturgia@reformatus.hu címen, mert mindezek segítik a bizottság további munkáját.

Hasonló anyagaink

Áttekintés a GK Liturgiai Bizottság 2007-2016 közötti munkájáról

A kárpát-medencei egyháztesteket egye­sítő, hivatalosan 2009. május 22-én létrejött Magyar Református Egyház már jóval korábban, az előkészítő kon­zul­­­tá­ciók idején — 2004. május 17-18-án — elhatározta, hogy közös is­ten­tisz­te­leti rendtartás...