A Generális Konvent Liturgiai Bizottsága az elmúlt években a magyar reformátusság több ünnepi istentiszteletének liturgiáját állította össze, melyet gazdag igei tartalom, imádságok, kettős lekció, átgondolt énekrend jellemzett. Célunk, hogy a kiemelt alkalmakon már megismert és elfogadott elemek a rendszeres vasárnapi istentiszteleti rendben is megtalálják helyüket. Így születettek meg a 2016 böjti időre szóló első ajánlások. Most a hat böjti vasárnapot a nagypénteki istentisztelettel egészítettük ki. 

A liturgiát úgy állítottuk össze, hogy azt egyszerűbb feltételek esetén is meg lehessen valósítani, a megfelelő helyeken ugyanakkor kórus- vagy hangszeres tétel is beépülhessen.

Olyan gyülekezeteket keresünk, ahol szívesen kipróbálnák az elkészült istentiszteleti anyagot, ezért az itt található liturgiai anyagot a gyülekezetek lelkipásztorai, kántorai és karnagyai figyelmébe ajánljuk, határainkon innen és túl. (Az ajánlott istentiszteleti rend rövid bemutatása és a gyülekezeti fogadtatással kapcsolatos néhány gondolat itt olvasható.)

A részletes leírás a lelkipásztorok és szolgálattévők számára készült (szerkeszthetően: itt), a csak állandó elemeket tartalmazó változat a gyülekezeti tagok kezébe adható (szerkeszthetően itt). Az istentisztelet úrvacsorai részére most nem teszünk közzé ajánlást, azt minden gyülekezet saját eddigi szokása, vagy a tavaly megismert liturgia szerint végezheti. (Csak az úrvacsorai rész szolgálóknak /wordben/ és gyülekezetnek /wordben/.) 

Az énekrendbe néhány kevésbé ismert, vagy egyenesen ismeretlen ének is bekerült. Arra buzdítunk mindenkit, hogy ha egy mód van rá, ezeket ne váltsák ki ismertebb énekkel, hanem előzetesen ismerkedjenek meg azokkal, tanulják meg legalább bibliaórai, énekkari körben, mely már segíteni fogja az istentiszteleti használatot. A nemrégiben megjelent "Lélekkel és értelemmel" előkészítő füzet példatárából az alábbi énekeket ajánljuk megtanulásra:

4. "Királyi zászló jár elöl", 16. "Ki utánam jön, szól az Úr"

Úrvacsorára: 6. "Készülj Urad elé, lelkem", 7. "Ó idvességes áldozat"

Húsvétra: 21. old. "Mind jöjjetek, örvendjetek", 5. "Dicsőség néked Istenünk" (gyülekezet-kórus váltakozásával).

Különböző szólamszámú és összetételű kórusművek listája itt érhető el:

A bizottság nevében köszönjük, hogy tanulmányozzák és lehetőségeik szerint használják is a közzétett anyagot. Örömmel fogadjuk, ha kérdéseiket és a tapasztalatokat megosztják velünk a liturgia@reformatus.hu címen, mert mindezek segítik a bizottság további munkáját.

Hasonló anyagaink

Áttekintés a GK Liturgiai Bizottság 2007-2016 közötti munkájáról

A kárpát-medencei egyháztesteket egye­sítő, hivatalosan 2009. május 22-én létrejött Magyar Református Egyház már jóval korábban, az előkészítő kon­zul­­­tá­ciók idején — 2004. május 17-18-án — elhatározta, hogy közös is­ten­tisz­te­leti rendtartás...