Lekciók, énekek és istentiszteleti rend az advent-karácsonyi ünnepkörre

A Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága a tavaszi böjti időszakhoz hasonlóan az előttünk álló ünnepkörre is közzéteszi javaslatait. Ezek több fokozatban is használatók. 
Ó- és újszövetségi lekciók, valamint ezekhez kapcsolódó gyülekezeti énekek összefoglaló táblázata. Az énekek kiválasztásánál az 1996-os, egyetemes énekeskönyvet használó – elsősorban határon túli – valamint a szerényebb énektudású gyülekezetekre is gondoltunk. 
Az istentiszteleti énekajánlásban szereplő új énekek, melyeket a bizottság az új énekeskönyvbe is felveendőnek ítélt.
További énekek, különböző összetételű kórusművek
Adventi, karácsonyi és újévi istentiszteletekre ajánlott liturgiai rend.  Fontosabb új elemek: a bűnvalló imádság és kegyelemhirdetés, a kettős lekció, valamint az úrvacsoráról szóló, minden alkalommal elhangzó hálaadás. Az istentisztelet úrvacsorai részére most nem teszünk közzé ajánlást, azt minden gyülekezet saját eddigi szokása, esetleg a böjtben megismert liturgia szerint végezheti.

Aktuális

Huszár Gál úrvacsorás liturgiái

Többet és jobban énekeljünk!

Lélekkel és értelemmel - megjelent az új énekeskönyv előkészítő füzete

Jelentkezés egyházzenei (kántor-)levelezőlistára

Ez a levelezőlista a Magyar Református Egyház zenei életének közérdekű információit osztja meg a tagok között. Közzétehetők zenei események, meghívók, beszámolók, hírek, de közérdeklődésre számot tartó kérdés is feltehető. A levelezőlista tagjai egymás e-mail címét is megismerhetik a fenti oldalról kiindulva (saját cím és jelszó megadását követően) a Kantor Tagok Listája oldalon. 

Református egyházzene

Magyarországi Református Egyház
Zsinati Hivatal
Egyházzenei Csoport

1046 Budapest, Abonyi utca 21.
refzsin.zene@reformatus.hu

reformatus.hu