Lekciók, énekek és istentiszteleti rend a 2017-es év böjti időszakára

A Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága az előző évi böjti időszakhoz hasonlóan 2017-ben is közzéteszi javaslatait. Ezek több fokozatban is használatók. 

Az itt közzétett anyagot fokozatosan bővítjük további tájékoztatók, segédanyagok, új énekek, kórusművek közzétételével.

Ó- és újszövetségi lekciók, valamint ezekhez kapcsolódó gyülekezeti énekek összefoglaló táblázata. 

Vasárnapi istentiszteletekre, valamint Nagypéntekre ajánlott liturgiai rend, valamint gyülekezeti éneklap. További részletek a fenti címre kattintva érhetők el.

Az ünnepkörre ajánlott új énekek és kórusművek listája.

Aktuális

Presbiterek között is téma az új énekeskönyv

Többet és jobban énekeljünk!

Lélekkel és értelemmel - megjelent az új énekeskönyv előkészítő füzete

Jelentkezés egyházzenei (kántor-)levelezőlistára

Ez a levelezőlista a Magyar Református Egyház zenei életének közérdekű információit osztja meg a tagok között. Közzétehetők zenei események, meghívók, beszámolók, hírek, de közérdeklődésre számot tartó kérdés is feltehető. A levelezőlista tagjai egymás e-mail címét is megismerhetik a fenti oldalról kiindulva (saját cím és jelszó megadását követően) a Kantor Tagok Listája oldalon.