Énekekről mindenkinek

Válogatás a  Reformátusok Lapja heti énekismertetőiből.

Énekeskönyvünk megújításáról szót ejtve gyakran halljuk: „De hiszen még a mostanit sem ismerjük!” Valóban jogos és fontos gondolat, hogy miközben a megújításon dolgozunk, ismerjük és őrizzük azt, ami már a miénk.

Jelentkezés egyházzenei (kántor-)levelezőlistára

Ez a levelezőlista a Magyar Református Egyház zenei életének közérdekű információit osztja meg a tagok között. Közzétehetők zenei események, meghívók, beszámolók, hírek, de közérdeklődésre számot tartó kérdés is feltehető. A levelezőlista tagjai egymás e-mail címét is megismerhetik a fenti oldalról kiindulva (saját cím és jelszó megadását követően) a Kantor Tagok Listája oldalon. 

Újabb énekfüzet új énekekkel. Partnergyülekezeteket keresünk a kipróbáláshoz.

Egyházunk zsinati testületének november 22-i ülésén mutattuk be új énekeskönyvünk bővítési anyagának egy részét. A Lélekkel és értelemmel… című, tavaly kézbe került tájékoztató kiadványt követően, e másodikként megjelent, több mint 90 éneket tartalmazó gyűjtemény (szerkeszthető formában) célja, hogy a megismerésen és megtanuláson túl az új énekek már most beépüljenek a gyülekezetek énekkincsébe, ott legyenek az istentiszteleteken, bibliaórákon, egyéb alkalmakon.

E második előkészítő füzet kézbe adásával együtt partnerként keresünk olyan gyülekezeteket (lelkészeket, kántorokat), akik vállalják, hogy tervszerűen használják az új gyűjteményt. A jelentkezőkkel szeretnénk partneri kapcsolatban maradni, tőlük visszajelzéseket kapni, tapasztalataikat, javaslataikat is megismerni, melyek segíthetik további döntéseinket.

A kiadvány jelenlegi – még csak szemléltető, de már használható – formájában itt található, nyomdai gyártása folyamatban van. A jelentkező gyülekezetekhez térítésmentesen eljuttatjuk a január elejére lekészülő füzetet az igényelt – a használathoz szükséges - példányszámban.