Énekekről mindenkinek

Válogatás a  Reformátusok Lapja heti énekismertetőiből.

Énekeskönyvünk megújításáról szót ejtve gyakran halljuk: „De hiszen még a mostanit sem ismerjük!” Valóban jogos és fontos gondolat, hogy miközben a megújításon dolgozunk, ismerjük és őrizzük azt, ami már a miénk.

Jelentkezés egyházzenei (kántor-)levelezőlistára

Ez a levelezőlista a Magyar Református Egyház zenei életének közérdekű információit osztja meg a tagok között. Közzétehetők zenei események, meghívók, beszámolók, hírek, de közérdeklődésre számot tartó kérdés is feltehető. A levelezőlista tagjai egymás e-mail címét is megismerhetik a fenti oldalról kiindulva (saját cím és jelszó megadását követően) a Kantor Tagok Listája oldalon. 

MÚLT és JÖVŐ

Emlékezés és előre tekintés. Énekes délután keretében Máté Jánosra emlékezünk, majd új énekeskönyvünk felé tekintünk.

2018. február 25-én, vasárnap délután a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának dísztermébe (1092 Bp. Ráday u. 28.) várjuk mindazokat, akik Máté Jánost ismerték, szerették, tanultak tőle, kórusába jártak, de várjuk azokat a lelkipásztorokat, egyházzenészeket, kántorokat és érdeklődőket is, akik gyülekezeti éneklésünk és egyházzenei életünk fejlődéséért felelősséget éreznek és ebben közreműködni szeretnének. Várjuk az énekkarokat és azoknak jelentkezését is, akik a közös művek előadásában részt vesznek.
Kérjük, segítsenek a szervezésben és részvételi szándékukat ide kattintva vagy a refzsin.zene@reformatus.hu email címen jelezzék.
Program:
14.00 – Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról! (Zsid 13,7) - Máté János életútja, munkássága a kortársak szemével. Készülés az esti istentiszteletre kórusművekkel
15.15 – A Lélekkel és értelemmel II. című énekgyűjtemény bemutatása, sok énekléssel. Az új énekek megtanulásának és tervszerű használatának lehetőségei. Irányelvek, tapasztalatok, kérdések megbeszélése.
16.30 – Kávészünet, könyv- és kottavásár, beszélgetés, átvonulás a templomba.
18.00 – Esti istentisztelet a Kálvin téri templomban orgona- és kórusművekkel.