Riportok a református félórában.

Október 24. csütörtök 17.00 MRE Zsinati Hivatal Díszterme

Megnyitó hangverseny    reformatus.hu híradása

99. genfi zsoltár - kórus és gyülekezet váltakozásában

Köszöntőt mondott: Zsengellér József a KRE Hittudományi Karának dékánja

Közreműködött: Szilágyi Gyula – orgona, Gaál Eszter – ének és a Semper Reformanda Énekegyüttes Király Levente Zoltán vezetésével.

William BYRDThe Queenes Aleman
Eustache Du CAURROY: Sixiesme Fantasie sur "Les cieux en chacun lieu" (Psaume XIX)
E. Du CAURROY: Vingtcinquiesme Fantasie sur "Le Seigneur des qu'on nous offence" (Psaume XLVI)
Joan PULLOIS: La bonté du Saint Esperit
J. Pullois: Victimae paschali laudes
Paschal de LESTOCARTPsaume 98
Jan Pieterszoon SWEELINCKPsaume 24

Európa, Magyarország és az egyházi zene a reformáció után - címmel előadást tartott Fekete Csaba, az Énekeskönyvi Bizottság elnöke

Claude GOUDIMELPsaume 90
J.P. SWEELINCKPsaume 90
Salomone ROSSI: Sir hamaalot (Psaume 128)
C. GOUDIMEL: "Az Simeon hálaéneke"
M.R. COELHO: Versos do Primeiro Tom para se cantarem ao órgão (Magnificat-verzettók)
J.P. SWEELINCK: Fantasia SwWV 274

 

Október 25. péntek KRE Hittudományi Kar, Díszterem

Délelőtti ülés: Európai énekeskönyvek – ma   reformatus.hu híradása

9.45: Reggeli könyörgés (Morgengebet) az új holland énekeskönyv szerint – hangfelvétel

10.00: Éneklés és imádkozás otthon és a templomban. Az új holland énekeskönyv bemutatásaPieter Endedijk (Arnheim – Hollandia) – ppt hangfelvétel

11.00: A megújított liturgiával és énekeskönyvvel kapcsolatos tapasztalatok 15 év távlatábólHans-Jürg Stefan (Zürich – Svájc) – német szöveg – lábjegyzetek – első rész hangfelvétel – második rész hangfelvétel

12.00: A cseh protestánsok új énekeskönyve - Ladislav Moravetz (Chvalcov - Csehország) hangfelvétel

Déli könyörgés (Mittagsgebet) a svájci énekeskönyv szerint – hangfelvétel

Délutáni ülés: A közös magyar énekörökség

15.00:  A 16–17. századi énekek egyetemes jellege – Bódiss Tamás  (LFZE Egyházzene Tanszék), hangfelvétel

15.30:  Közös énekek és énekeskönyvek a 16–17. században – H. Hubert Gabriella  (Evangélikus Országos Könyvtár), hangfelvétel

16.00: A közös énekanyag mai lehetőségei – Ecsedi Zsuzsa  (Evangélikus Kántorképző Intézet), hangfelvétel

16.45: A genfi zsoltárok helye a magyarországi református és evangélikus énekeskönyvben – Ferenczi Ilona  (MTA Zenetudományi Intézet), hangfelvétel

17.15: Hozzászólások, kérdések, vita – hangfelvétel

18.00: Esti zsoltáros istentisztelet (vesperás) a protestáns graduálok és az énekeskönyv alapján, többszólamú tételekkel. Közreműködik a Budafoki Református Kántorátus  Papp Anette vezetésével – első rész hangfelvétel – második rész hangfelvétel

Október 26. szombat 10.00–16.00

Befejező ülés: Énekeskönyv a gyülekezetben

10.00: Reggeli könyörgés (Morgengebet) a cseh-testvérek énekeivel hangfelvétel

10.15: Bevezető szavak, bemutatkozás

10.25: A svájci énekeskönyv ismertetés – A formák sokfélesége. Hans-Jürg Stefan hangfelvétel

11.00: A holland énekeskönyv ismertetése – A stílusok sokfélesége. Pieter Endedijk hangfelvétel

12.00: A cseh protestáns énekeskönyv bemutatás – A megújítás szempontjai. Ladislav Moravetz – hangfelvétel

12.35: Az új magyar református énekeskönyv szempontjai: Fekete Csaba, Zalatnay István

14.00: További adalékok, beszámolók az érintett kérdésekhez: Bódiss Tamás, Böszörményi Gergely, H.-J. Stefan, egyéb reflexiók

Hasonló anyagaink