Lekciók, énekek és istentiszteleti rend a 2017-es év böjti időszakára

A Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága az előző évi böjti időszakhoz hasonlóan 2017-ben is közzéteszi javaslatait. Ezek több fokozatban is használatók. 

Az itt közzétett anyagot fokozatosan bővítjük további tájékoztatók, segédanyagok, új énekek, kórusművek közzétételével.

Ó- és újszövetségi lekciók, valamint ezekhez kapcsolódó gyülekezeti énekek összefoglaló táblázata. 

Vasárnapi istentiszteletekre, valamint Nagypéntekre ajánlott liturgiai rend, valamint gyülekezeti éneklap. További részletek a fenti címre kattintva érhetők el.

Az ünnepkörre ajánlott új énekek és kórusművek listája.

Aktuális

Presbiterek között is téma az új énekeskönyv

Huszár Gál úrvacsorás liturgiái

Többet és jobban énekeljünk!

Lélekkel és értelemmel - megjelent az új énekeskönyv előkészítő füzete

Jelentkezés egyházzenei (kántor-)levelezőlistára

Ez a levelezőlista a Magyar Református Egyház zenei életének közérdekű információit osztja meg a tagok között. Közzétehetők zenei események, meghívók, beszámolók, hírek, de közérdeklődésre számot tartó kérdés is feltehető. A levelezőlista tagjai egymás e-mail címét is megismerhetik a fenti oldalról kiindulva (saját cím és jelszó megadását követően) a Kantor Tagok Listája oldalon.