Egyéb advent-karácsonyi énekek

Néhány kivétellel a legtöbb tétel egyszólamú éneklésre is alkalmas.

Adventi hírnök   kotta    mp3    -  A gyermekének eredeti szövegét Maria Ferschl (1895-1982) osztrák tanítónő írta. A katolikus hitoktató minden versszakban az adott adventi vasárnap bibliai olvasmányának üzenetét fogalmazta meg röviden. A versszakok refrénje a jól ismert bibliai szavakon alapul: „Örüljetek az Úrban! Ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel!” (Fil 4:4). Hamar István református lelkész az advent négyes felosztását Bod Péter 18. sz. református lelkésztől vette át, ennek mentén született meg a magyar szöveg, mely először a testben eljött Krisztusról, majd a zörgető Jézusról, a halálunk óráján elénk jövő Megváltóról, végül a győztesen visszatérő Mennyei Királyról szól. Az 1998-as svájci (német nyelvű) református énekeskönyvben is szereplő adventi ének egy nagyon egyszerű többszólamú refrénnel egészült ki. Ének ismertető

Kis vegyeskarra (két női és egy férfiszólam) íródott a Csillagfényes csöndes éjjel francia és Jöjjetek emberek cseh karácsonyi ének feldolgozása, mely a svájci énekeskönyvben (igen, magában az énekeskönyvben) ebben a formában szerepel, csak az ismert magyar szöveget kellett ráalkalmazni. Nemcsak kórus, hanem alkalmi énekes csoport is megszólaltathatja e rövid kis tételeket, melyek előadása ötletes módon hangszerekkel színesíthető, az adott zenei anyag felhasználásával vagy akár saját invenció alapján kis előjátékkal, közjátékkal stb. gazdagítható. Kis vegyeskar és hangszerek együttes alkalmazására ad jó példát a Betlehemi csillag mp3 kezdetű karácsonyi ének Berkesi Sándortól származó feldolgozása (megtalálható az Adjatok hálát! kórusfüzetben) valamint a Soha nem volt még kezdetű – Farkas Ferenc kórusműveként elterjedt – ének könnyű, 3 szólamú letétje, melyet 3 hangszer (vagy billentyűs kíséret) hozzátételével Nagy Csaba Zoltán tett közzé saját kiadású kottagyűjteményében. (Megtalálható a szerző „Egyházzenei kórusművek” című, nyomtatásban is megjelent kötetében.)
További kis vegyeskari énekfeldolgozások Nagy Csaba Zoltán ajánlásával: A kis Jézus megszületettÓ gyönyörű, szép, titokzatos éj (Énekeskönyvi énekekre: Jer, mindnyájan örüljünk, Szép tündöklő hajnalcsillag ), négyszólamú, hangszerrel is kísérhető: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő, ötszólamú az A kis Jézus megszületett, hangszerkíséretes szólóénekre: Jövel, jövel Immánuel
Egy régi karácsonyi éneket (Gaudete! Christus est natus) Hargita Péter látott el magyar szöveggel, mely nőikari, illetve vegyeskari változatban is énekelhető, ugyancsak ő fordította a Ding Dong Merrily on High négyszólamú feldolgozástá. Ugyancsak ő pótolta egy ismeretlen szerzőtől származó Mennyből az angyal kezdetű tétel tenor szólamát, valamint négyszólamú felvdolgozást rt a fent már más feldolgozásban előfordult Soha nem volt még karácsonyi dallamra.

A karácsonyi énekek egyik különleges műfaja az angol kórusoktól hallható „carol”-ok. Az alapvetően 19. századi romantikus dallamok között régi európai énekek (Resonet in laudibus, In dulci jubilo stb.) is feltűnnek. Különlegessége e feldolgozásoknak, hogy bennük a kórus és gyülekezeti ének egybeépül. Az egymást követő versszakok változatos formában követik egymást: kezdődhet szólóénekkel, folytatódhat egyszerű kórusfeldolgozással, majd orgonakíséretes versszakkal, melyben a kórus is unisono énekel, a záró vers pedig egy, a dallam fölé kapaszkodó, azt ellenpontozó (jó hangú szopránokkal énekelt) diszkant-szólammal teljesedhet ki. Példa erre az anglikán karácsonyéji liturgia (Nine lessons and carols) hagyományos kezdő éneke: a Once in royal David’s citymely meglepő módon a Hallelujah!” énekeskönyv 344. sz. alatt Benkő István magyar szövegével is megtalálható.

A Nyájat őrző pásztorok /mp3/ kezdetű carol a Krisztus az énekem-ben (708. szám), valamint az új baptista gyülekezeti énekeskönyvben is megtalálható, a Csak jászolágy várta /mp3/,valamint az Ó Betlehem kis városa /mp3/ (kiegészítve a Hallelujah! énekgyűjtemény egy további versszakával) már csak ez utóbbiban. A világszerte ismert, Mendelssohn-dallamra énekelt Halld mint zeng az egész ég /mp3/ Victor János fordításában a „Hozsánna!” énekeskönyv alapján vált ismertté és került be az 1996-os Egyetemes református énekeskönyvbe is. Különleges hangulatú, igényes orgonaszólammal megkomponált feldolgozás /mp3/ készült a Jertek, énekeljünk! gyermekénekeskönyv egyik, német eredetű énekére, (Ihr Kinderlein – O come o ye children), végül a Christmas carol-ok itt szereplő legújabb példája John Rutter Star carol-ja, melynek magyar szövege Szabó Anna fordítása alapján formálódott ki. (Érdemes meghallgatni a londoni Royal Albert Hall-ban készült felvételt, ahol több eres tömeg énekli a nem egyszerű dallamú refrént.)

Német zeneszerzők itt szereplő karácsonyi motettái közül mindenekelőtt a barokk M. Praetorius „Quem pastores laudavere” dallamra készült feldolgozása a legfontosabb. Az egyszerű eszközöket használó, mégis változatos és impozáns kórusmű az eredeti, középkorvégi „Quempas”-ének mindhárom dallamát használja, első részében 328. dicséretünkkel: Jöjjetek Krisztust dicsérni. A dicséret és a kórusmű összellesztésének egy lehetséges megoldása található ezen az éneklapon. (Bővebben Csomasz Tóth Kálmán énekismertetőjében.) Feltétlen figyelemre méltó még J. Brahms „O Heiland, reiß die Himmel auf” motettájának két tétele, valamint E. Karl Nössler ézsaiási próféciára (Ézs 40,1) készült Tröstet mein Volk - Vígasztaljátok népemet kezdetű kórusműve, mindkettő magyar szöveggel. (Előbbi nem más, mint az „Ó jöjj… Üdvözítő” adventi énekünk német eredetije)

Hasonló anyagaink