Összegzést, feldolgozást segítő kérdések

Kedves Testvérek!
A Generális Konvent Liturgiai Bizottságának tavalyi terve valósult meg az idei böjti időszakban, amikor – február 14. és március 20. között – számos gyülekezet használatba vette a kipróbálásra ajánlott vasárnapi istentiszteleti rendeket. Az elkövetkezőkben szeretnénk képet nyerni a böjti rendek használatáról, összegezve az ennek során szerzett tapasztalatokat. 
Nagyon köszönjük a már eddig beérkezett híradásokat, véleményeket és még inkább köszönjük, ha azokat a most küldött kérdések alapján kiegészítik.
A visszajelzések megkönnyítésére összeírtunk néhány kérdést. A különböző vélemények rögzítésén túl fontos információ számunkra az is, hogy az egyes gyülekezetekben megtörtént-e és hány alkalommal, milyen körülmények között zajlottak le az istentiszteletek? Ha van rá mód, javasoljuk, hogy a tapasztalatokat a különböző korosztályú, bibliaórás közösségekben, presbiteri és más szolgálói körben is értékeljék, beszéljék meg. Itt is használhatók összegyűjtött kérdéseink és az azokból leszűrhető összegző észrevételek, javaslatok alapján még pontosabb, reálisabb képet nyerhetünk. 
Ha istentiszteleten nem kipróbálták ki az ajánlott liturgiát, akkor is érdeklődve várjuk a tanulmányozás, mérlegelés során felmerült, megfogalmazódott és továbbgondolásra érdemes megjegyzéseket, gondolatokat.

Kérjük, hogy a visszajelzéseket lehetőleg április 18-ig, de legkésőbb e hónap végéig küldjék meg a liturgia@reformatus.hu email címre. 
A kérdéssor alább letölthető.

Áldáskívánással
Fekete Károly
püspök
a bizottság elnöke megbízásából

Bódiss Tamás
a bizottság tagja

Dokumentum letöltése

Hasonló anyagaink

Áttekintés a GK Liturgiai Bizottság 2007-2016 közötti munkájáról

A kárpát-medencei egyháztesteket egye­sítő, hivatalosan 2009. május 22-én létrejött Magyar Református Egyház már jóval korábban, az előkészítő kon­zul­­­tá­ciók idején — 2004. május 17-18-án — elhatározta, hogy közös is­ten­tisz­te­leti rendtartás...