ZSOLTÁR - a ReZeM lapja

1994-1998   2002-2007
A Református Egyházzenészek Munkaközössége (ReZeM) folyóirata az első öt évben negyedévenként, 2002-2007 között évenként jelent meg. Itt összegyűjtve megtalálható minden szám.

1994/1       1994/2       1994/3       1994/4       1995/1       1995/2       1995/3       1995/4

1996/1       1996/2-3       1996/4       1997/1       1997/2       1997/3       1997/4   

1998/1-4       2002       2003       2004       2005       2006       2007

Tematikus tartalomjegyzék

Újraközlések:
Árokháty Béla: Psaltérium (bevezetés) (1940) - II/3.
Bárdos Kornél Dr.: Harcok a passió éneklése körül Magyarországon (1971) - III/2-3.
Doumerque Emil: A zene Kálvinnál és a kálvinizmusban (1922) - I/2.
Geleji Katona István: Ajánló szózata (az Öreg Graduálhoz) (első rész) (1636) - III/2-3.
Geleji Katona István: Ajánló szózata (az Öreg Graduálhoz) (második rész) (1636) - IV/1.
Hrabovszky György: Orgonaszentelő prédikáció (1796) - II/3.
Huszár Gál: Előszó (1574) - IV/2.
Kálvin János: Elöljáró beszéd a zsoltárokhoz (1543 ford. Révész Imre) - I/4.
Karácsony Sándor: Mostani és leendő énekeskönyvünk (1941) - II/2.
Luther Márton: A muzsika dicsérete (1538) - I/3.
Németh László: Molnár Albert zsoltárai és ritmikájuk (1928) - I/1.
Révész Imre: Mostani és leendő énekeskönyvünk (1941) - II/1.
Révész Imre: Pálóci Horváth Ádám mint magyar református énekszerző (1876) - II/4.
Sebestyén Jenő: Korszellem és kálvinizmus (1937) - IV/3.
Sepsy Károly: A Miskolc-Kossuth utcai református templom orgonáinak története (1958) - V/1-4.
Tótfalusi Kis Miklós: Elöljáró beszéde a Sóltáros Könyvhöz (1689) - IV/3.

Tanulmányok, cikkek, előadások:
Bódiss Tamás: A négyszólamú zsoltároskönyv legújabb megjelenése elé - IV/2.
Bódiss Tamás: Gondolatok a gyülekezeti éneklésről - I/2.
Bódiss Tamás: Graduáléneklés egykor - és ma? - IV/2.
Dávid István: Kisorgonák a református liturgiában - V/1-4.
Dávid István: Preambulum (a Műemlék orgonák Erdélyben című kötethez) - IV/1.
Dobszay László: Az egyházzene egyetemessége - I/4.
Fekete Csaba: A négyszólamú zsoltározás kezdetei hazánkban - IV/2.
Fekete Csaba: Az ablakoknak béhajigálása (Egy téves értelmezés valódi háttere és jelentése) - I/3.
Fekete Csaba: Az Istennek szent angyala - III/2-3.
Fekete Csaba: El-bémégyünk... - IV/1.
Fekete Csaba: Énekeskönyvi szempontok - I/3.
Fekete Csaba: Három tétel református istentiszteletünk értelmezéséhez (1995) - IV/2.
Fekete Csaba: Izzó fény és fércelés - II/1.
Fekete Csaba: Kalmár György és az éneklő szerszám - III/1.
Fekete Csaba: Kyrie puerorum - V/1-4.
Fekete Csaba: Mi urunk, édes Atyánk és Atya, Fiú, Szentlélek - IV/3.
Fekete Csaba: Orgona és gyülekezeti ének - III/1
Gárdonyi Zsolt: Előszó (Gárdonyi Z: Szívemnek kősziklája c. gyűjteményhez) - V/1-4.
Kádár Ferenc: Az énekszövegek értékelésének korszerű szempontjai - IV/3.
Kálmán Lajos: A "Contemporary Revival" stílus a protestáns egyházi éneklésben - I/4.
Kálmán Lajos: Énekeskönyveink esélyei - III/4.
Kálmán Lajos: Lobogó zászlónk: a zsoltár - I/1.
Karasszon Dezső: Egyházzenei tanszak Debrecenben - III/1.
Karasszon Dezső: Megifjodó öreg graduálok - I/2.
Karasszon Dezső: Vázlat (az 1948-as református énekeskönyv revíziójának szükségességéről) - V/1-4.
Kormos Gyula: Requiem egy orgonáért - II/2.
Kovács Lóránt: Orgona-körkép a statisztikák tükrében - I/3.
Kovács Lóránt: Régi hangszer új köntösben (avagy 175 éves a harkai orgona) - II/4.
Kövendi Dénes: Balhiedelmünk: a Béza-Lobwasser-Szenci "lejtő" - II/3.
Pour László: A Debreceni Református Nagytemplom orgonájának története és újjáépítésének szempontjai - IV/3.
Sepsy Károly: A Debrecen:Nagyerdei templom orgonája - II/1.
Sepsy Károly: Új orgona Nyírbátorban - III/1.
Szabó Szabolcs Dr.: Tapasztalataim a kórusszervezésben - IV/1.
Szendrei Janka: "Új világosság jelenék" (Egy himnusz története) - II/4.
Zákányi Bálint: A gitáros éneklés hymnológiai alapvetése - III/2-3.

Évfordulók, emlékezések:
Balla Zsuzsánna: Édesapám emlékezete - II/3.
Fekete Csaba: Megemlékezés Máté János haláláról - IV/3.
Gaál Botondné Czeglédy Mária: Együtt édesapámmal - I/3.
Gárdonyi Zsolt: Édesapámról - IV/1.
Jancsovics Antal: A debreceni professzor (250 éve hunyt el Maróthi György) - I/3.
Karasszon Dezső: Czeglédy Sándor köszöntése - I/3.
Kurgyis András: Vesszőszál sarjad a futóhomokon (Néhány bemutatkozó gondolat a debreceni ősi Alma Materről és a Kántusról) - III/1.
Osváth László: Emlékezés Osváth Viktor lelkészkarnagyra - I/1.
Pleskó András Dr.: Luther Mártonra emlékezem - III/1.
Szabó Helga: Találkozásaim Csomasz Tóth Kálmánnal - II/4.
Turcziné Csomasz Tóth Éva: "Akik könnyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd" Édesapám emlékezete - I/2.
Vályi Nagy Ervin: In memoriam Csomasz Tóth Kálmán - IV/3.
Varró János: Emlékezés Balassi Bálintra a költő halálának 400. évfordulóján - II/2.

Könyv- és kottakritikák:
Farkas Zoltán: Félrevert harang(szó) - II/3.
Fekete Csaba: Édes kiáltás és református azonosságtudat - V/1-4.
Fekete Csaba: Harmóniás pótfüzet - törekvések harmonizálása - V/1-4.
Fekete Csaba: Népének-tankönyv református tanulságokkal (Dobszay László: A magyar népének I.) - III/2-3.
Fekete Csaba: Találkozós énekeskönyv - III/4.
Fekete Csaba: Zsoltárok fényei és árnyai (Nicolas Vallet: Variációk genfi zsoltárdallamokra 1620.) - III/2-3.
Molnár Pál: Nagyító alatt (a "Dicsérjétek az Urat" legújabb kiadása) - II/4.
Monori Ernő: Harangszó - II/1.
Zákányi Bálint: Csomasz Tóth Kálmán háromszólamú feldolgozásai - IV/2.

Dokumentumok: állásfoglalások, közéleti írások:
A Doktorok Kollégiuma Hymnológiai Szekciójának állásfoglalása az előkészületben levő magyar református énekeskönyv ügyében - II/3.
A Magyar Egyházzenei Társaság Orgonás Tagozatának állásfoglalása az elektronikus hangkeltésű orgonautánzatokról - II/3.
A Református Egyházzenészek Munkaközösségének állásfoglalása - III/4.
Az Osváth Viktor Alapítvány állásfoglalása az Ó és Új 111 ének megjelenése kapcsán - II/4.
Draskóczy László: Elnöki beszámoló (1993) - I/1.
Enyedi Pál: Orgonás szimpózium Szegeden - II/4.
Fekete Csaba: '48-as énekeskönyvünk jubileumi kiadása - V/1-4.
Fekete Csaba: Fakultatív? Kötelező? - V/1-4.
Fekete Csaba: Örüljünk-e ötven nyenyerének? - V/1-4.
Irányelvek műemléki és muzeális értékű orgonák megőrzéséhez (1993) - I/1.ű
Négy terv a leégett miskolci Deszka-templom új orgonájának megépítésére - V/1-4.
Osváth Viktor: Egyházzenei és énekügyi jelentés (Elhangzott a Bácskiskunsági Református Egyházmegye közgyűlésén 1973-ban) - III/2-3.
Pungur Béla: Ének-zeneügyi jelentés (elhangzott a Bács-kiskunsági Református Egyházmegye közgyűlésén 1996-ban) - III/2-3.

Hozzászólások, vita:
Csanádi László: Orgonás szimpózium Szegeden (A helybeli zenekonzervatórium orgona tanszakának szemszögéből) - III/1.
Dobszay László: A felsőfokú egyházzene oktatásról (Válasz Gárdonyi Zsolt cikkére) - I/2.
Enyedi Pál: Mi (nem) történt Szegeden? (Válasz Csanádi Lászlónak) - III/1.
Fekete Csaba: Hitvallás és maiság (Megjegyzések az Osváth Viktor Alapítvány állásfoglalásához) - III/1.
Fekete Csaba: Kritikai jegyzetek - IV/3.
Fekete Csaba: Új szántás - V/1-4.
Gárdonyi Zsolt: Két pillanatkép - I/1.
Gárdonyi Zsolt: Párhuzamok - I/4.
Hamar István: Csakugyan? - III/2-3.
Kálmán Lajos: Pár szó (az Ó és Új 111 ének... témakörében) - III/1.
Kovács Lóránt-Molnár Pál: Csakugyan! - III/2-3.
Kovács Lóránt-Molnár Pál: Szerkesztői gondolatok - IV/1.
Kovács Lóránt: Jövőnk: az elektronikus kántor? (néhány megjegyzés Wittner Kálmán írásához) - III/1.
Kövendi Dénes: Egyházunk és benne a ReZeM mulasztásai (a Magyar Református Énekeskönyv tükrében) - III/4.
Máté János: Megjegyzések (Molnár Pál "Csomasz Tóthék forradalma, avagy ne engedjünk a '48-ból" című írásához) - V/1-4.
Molnár Pál: Csomasz Tóthék forradalma (avagy ne engedjünk a '48-ból!) - IV/2.
Molnár Pál: Egy csónakban evezünk (viszontjobb Zákányi Bálintnak) - II/1.
Molnár Pál: Zsoltáraink védelmében - I/3.
Pálos Ferenc Dr.: Wittner Kálmán Úr figyelmébe - III/1.
Wittner Kálmán: Orgona vagy méltatlan, megtévesztő utánzata? (Néhány gondolat egy egysíkú állásfoglalásról) - II/4.
Zákányi Bálint: Egy cikk ürügyén - II/1.

Kottamellékletek:
Felséges Isten, mennynek, földnek Ura - J. Honterus négyszólamú ódája és az Eperjesi Graduál szerint - I/4.
Gárdonyi Zsolt: Magyar ének - intonáció és orgonakíséret - IV/1.
C. Goudimel: Ó felséges Úr (1565) - IV/1.
C. Goudimel: Ó seregeknek Istene (1564) - III/2-3.
A. Gumpelzhaimer: Víg szívvel, békén távozom - I/4.
J. Haydn: Áldott a Jákób Istene - II/4.
J. Haydn: Hozzád kiáltok, hű Uram - II/1.
M. Schärer: Úr Jézus Krisztus, dicsérünk - I/3.
Új világosság jelenék, adventi himnusz - I/3.

Hasonló anyagaink

Szólj, ötágú síp - Berkesi Sándor kórusművei

E kórusgyűjteményt az az elsődleges szándék vezeti, hogy énekelnivaló anyagot adjon a iskolai és gyülekezeti kórusainknak. A nyomtatásban 2024 júniusában - a szerző 80. születésnapjára - megjelenő két kötet mellett az alábbiakban ingyenesen let...