Többet és jobban énekeljünk!

A mögöttünk lévő Kálvin-évek arra is ráébresztettek: üres kifogás ma Kálvin mögé bújva elhanyagolni a többszólamú zenét és az orgonákat, sőt egyházunknak és gyülekezeteinknek a személyi és tárgyi feltételek lehetőség szerinti megteremtésével kell munkálkodni ének-zenei életünk fejlődésén. Éneklésünk és egyházzenénk megújulásáról olvashattunk a Reformátusok Lapja november 13-i számában.

Hasonló anyagaink

Presbiterek között is téma az új énekeskönyv

Új énekeskönyvünk felé haladva ez év első felének fontos feladata, hogy a „Lélekkel és értelemmel” előkészítő füzetet kézbe véve gyülekezetek, presbiterek, lelkipásztorok, kántorok megismerjék és megvitassák a kialakult elképzeléseket, megismerjék...