J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A lipcsei Tamás templom karnagyának életművében az egyházi zene meghatározó helyet foglal el. Az ezernél is több kompozíciót számláló műjegyzék Bach csaknem kétszáz egyházi kantátájával kezdődik, de a zenetörténészek szerint ez csak töredéke a teljes – kották hiányában csak sejthető – repertoárnak, melyekben gyülekezeti énekdallamok sokasága is felbukkan. A zeneelméletet tanulók előtt nem ismeretlen a Bach-korálok gyűjteménye. Ifjúkorom egyik legfontosabb felfedezése volt, amikor kézbe véve a 371 Bach-korál otthoni példányát, édesapám bejegyzéseit fedeztem fel benne, aki a korálok énekeskönyvünkben is szereplő kezdősorait írta oda a megfelelő tételekhez.

Új énekeskönyvünk a korábbiakhoz képest is számos koráldallammal gazdagodott. Ezekből adunk ízelítőt az alábbiakban, hogy az új dallamokat Bach örökérvényű feldolgozása segítségével is megismerhessünk, megszerethessünk. Lássuk hát az énekeskönyvben újonnan szereplő korálok egy jellemző válogatását, melyek március 31-én, csütörtök este 6 órakor a Debreceni Nagytemplomban rendezett orgonakoncerten élőben is felhangoznak.

388. A jöttöd miként várjam / Valet will ich dir geben, BWV 736
413. Istennek szent Fia / Gottes Sohn ist kommen, BWV 703
431. Az Úr nagy kegyességét / Helft mir Gott’s Güte preisen, BWV 613
443. Krisztus, Atya Istennek / Herr Christ der einig Gott’s Sohn, BWV 698
233. Eljött hozzánk az üdvösség / Es ist das Heil uns kommen her, BWV 638
492. A Bárány hordja csendesen / An Wasserflüssen Babylon, BWV 653
354. Készülj Urad elé, lelkem / Schmücke dich o liebe Seele, BWV 654
509. Jézus Krisztus, Üdvözítőnk / Jesus Christus unser Heiland, BWV 626
503. Krisztus a sírbolt foglya volt / Christ lag in Todesbanden, BWV 695, BWV 625
565. A menny Urának tisztelet / Allein  Gott in der Höh’ sei Ehr, BWV 676

 

Hasonló anyagaink

Dunamelléki Kántorképző Tanfolyam

A Budapesten rendezendő tanfolyam pontos helyszíne még nem ismert. A részvétel feltételei az egy évvel ezelőttihez hasonlóak, melyről bővebb információ itt található.