Genfi zsoltár feldolgozások a 16-17. századból

A zsoltároskönyv a Biblia egyetlen éneklésre szánt könyve. Amikor Kálvin János a gyülekezeti éneklésről gondolkodott, akkor az egyház évszázados hagyományához ragaszkodva a gyülekezeti éneklés alapjának a zsoltárok könyvét tekintette, de korának ízléséhez igazodva azoknak verses, a kor népszerű humanista ódaköltészetének stílusában készített formájában. A genfi dallamok ismertségét az egyes darabokhoz készített vokális és hangszeres feldolgozások is jelentősen növelték. E nagy repertoárból válogat Papp Antte közreadásában a gyűjtemény, mely az alternatim (kórus és gyülekezet váltakozására épülő) énekléshez igazodva az adott zsoltár egy-egy - legtöbbször nem elwő - verszakát társítja a közölt téelekhez. A kotta a Budafoki Református Egyházközség kiadásában jelent meg. A részletes tartalomjegyzék, címlap itt található, megrendelési lehetőséggel együtt.

Hasonló anyagaink