A kiadvány használatáról

Kedves Testvéreink!

Az új énekeskönyv most kézbe kerülő – Lélekkel és értelemmel címet kapott – előkészítő füzete elsősorban tájékoztatás, megvitatás céljából született. A füzet szöveges első része átfogó gondolatokban vázolja fel az előkészítés során megfogalmazódott fő gondolatokat, majd énekpéldákkal és mintegy 30 éneket tartalmazó példatárral szemlélteti azt.

Az énekeskönyv témájáról többféle körben - lelkész kiskörökben, lelkészi, presbiteri találkozókon, kántor konferenciákon, kórustalálkozók alkalmával -, de gyülekezeti közösségben, presbiterek és zenei szolgálattévők bevonásával is hasznos beszélgetést lehet folytatni.

Fontos, hogy egy (vagy több) személy előre készüljön fel a nyomtatott példány alapján, mások ugyanakkor az innen letölthető változat segítségével ismerkedhetnek, készülhetnek a beszélgetésre. A közös éneklésre szánt énekeket előre lehet sokszorosítani vagy kivetíteni.

Szeretnénk néhány kérdéssel segíteni a téma feldolgozását, ezért javasoljuk, hogy egyéni tanulmányozást, átolvasást követően az alábbi listából kiválasztott 4-5 kérdés szem előtt tartásával beszélgessenek a témáról, majd foglalják össze ennek eredményét írásban!

Segítő kérdések a Lélekkel és értelemmel füzet feldolgozásához

  • Mi az éneklés helye, szerepe a gyülekezetben és a templomban?
  • Szükséges-e, és ha igen; miért fontos az új énekeskönyv? 
  • Milyen értelemben kellene megújulnia az éneklésnek – elsősorban gyülekezeti vonatkozásban? 
  • Hogyan választanak éneket istentiszteleten, bibliaórán, egyéb gyülekezeti alkalmakon?
  • Szívesen hallanánk az énekléssel kapcsolatos helyi szokásokról, szélesebb kör számára is ajánlható jó tapasztalatokról.
  • Miben látja a továbblépés legnagyobb akadályát? 
  • Hogyan lehetne, hogyan kellene megújítani gyülekezeti éneklésünket, egyházi zenekultúránkat? 

Minden írásos, akár csak néhány mondatos visszajelzést (beszámoló, észrevétel, javaslat) örömmel fogadunk az enekeskonyv@reformatus.hu címen.

 

Hasonló anyagaink

Dunamelléki Kántorképző Tanfolyam

A Budapesten rendezendő tanfolyam pontos helyszíne még nem ismert. A részvétel feltételei az egy évvel ezelőttihez hasonlóak, melyről bővebb információ itt található.

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...