Jézus, én bizodalmam...

RÉ21 508,  RÉ 357

Énekeskönyvünk 357. számú dicséretének német eredetijét először az 1653-ban, Christoph Runge szerkesztésében megjelent Geistliche Lieder und Psalmen című kötetben találjuk Jesus meine zuversicht kezdettel. Ahogy azt már többen tisztázták, a költeményt nem Lujza Henrietta brandenburgi fejedelemasszony, hanem valószínűleg udvarmestere, Otto von Schwerin írta. A szerzőség körül kialakult tévhit forrása az előszó egy mondata volt, amelyben azt olvashatjuk, hogy a kötetben helyet kaptak a fejedelemasszony saját énekei („eigenen Liedern”) is. Ezt a kifejezést a kutatók szerint helytelenül értelmezte az utókor: valójában nem saját, hanem kedves, kedvelt énekre utal.

Az első megjelenéssel egy évben Johannes Crüger híres korál­gyűjteményében, a Praxis Pietatis Melica… 5. kiadásában is helyet kapott a vers. A szöveghez tartozó dallam Crüger kötetében módosult: az új melódia az eredeti dallam első dallamsorát megtartotta, de aztán az első sor megismétlése után másként alakul a folytatás. A híres német himnológus, Johannes Zahn úgy gondolta, hogy az első dallamváltozatot Christoph Runge komponálhatta, míg az új dallamnak (amely egyben a korál mai változata is) talán maga Crüger a dallamszerzője.

A tíz strófából álló versből a mai német énekeskönyvek hetet közölnek, és a mi református énekeskönyvünk is ennyi strófát ad, bár a választott versek nem egyeznek meg a német gyakorlatban használtakkal. Az eredeti ötödik és hatodik strófa Jób 19,25–27 verseinek parafrázisa – ezeket sem a mai német, sem a hazai énekeskönyv nem közli. Ennek az lehet a magyarázata, hogy az eredeti német vers itt erősen Luther bibliafordítására támaszkodott, s ezt a bibliai szakaszt a mai fordítások másként, a héber szöveghez közelebbi formában tartalmazzák. A másik bibliai hely, amelyből az eredeti hetedik vers (ma ötödik) táplálkozik, a 1Kor 15,42–44-ben található.

A korál ritmusa Crüger gyűjteményében nem egyenletes negyedek­ben mozog. Ez a kiegyenlített korálritmus a 19. század alakítása. 1948-ban az énekeskönyvbe az izoritmikus, egyenletes ritmusverzió került, míg a missziós célra összeállított Kis énekeskönyv az eredeti ritmussal adta a korált. A teljes német korál első magyar fordítását a halottas énekek között találjuk az Új Zöngedező Mennyei Karban. Mai énekeskönyvünk ezt vette alapul, de több helyen igazított a 18. századi magyar szövegen.

A Jézus, én bizodalmam… valódi Krisztus-hitvallás. Beteljesedett húsvéti reménységünk, hogy azzal együtt, aki legyőzte a halált, mi is feltámadunk az örök életre. Méltán zárja ez a korál énekeskönyvünk húsvéti énekcsoportját.

Papp Anette

Hasonló anyagaink

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...