Hinni taníts, Uram

RÉ 479

A 479. dicséretünk angol eredetű ének, ám az eredeti szöveg kezdősora – meglepő módon – teljesen másképp indul, a 27. bibliai zsoltár 11. versét idézve: Teach me thy way, o Lord, azaz: Taníts meg en­gem a te utadra, ó Uram! Írójáról: Ray Mascherről csak azt tudjuk, hogy 1869-ben született, a vers te­hát legkorábban a 19. század utolsó évtizedében keletkezhetett.

A dallam Benjamin Mansell Ramsey alkotása, aki 1849–1923 között élt Dél-Angliában, és a zenetanítás mellett igen termékenyen alkotott zongoraműveket, dalokat, egyházi énekeket, carolokat komponálva. Az aktív munkától hatvanhét éves korában visszavonult, de Chichesterben még akkor is kórust szervezett és vezetett.

Dicséretünk német fordítását Gotthelf Bernhardt Kühn (1863–1914) készítette szintén a századforduló körül vagy közvetlenül azután ezzel a kezdettel: Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehn! Már az első sorok összehasonlításából érezhető, hogy a német szöveg nem fordítás, inkább újraköltés. Magyar szövegünk ennek egészen pontos, kifejezésekben, gondolatokban és költői eszközökben egyaránt hű megfelelője, amely Thaly Loránt, a Bethesda kórház belgyógyász főorvosának munkája. Thaly Műfordítások címen 1917-ben sajtó alá rendezett egy kötetet, ám az nem terjedt el, mert még a kiadói raktárban tűzvész áldozata lett. Csak néhány példány kerülte el a pusztulást. Negyven énekfordítása, valamint egy saját énekkölteménye a Hallelujah! című énekeskönyvben talált helyet, közülük – több-kevesebb átdolgozással – hat dicséret került át mai énekeskönyvünkbe.

Említettük, hogy a 479. dicséret német és angol szövege jelentősen eltér egymástól. Míg az angol eredeti az útkeresésre, a német a hitben járásra teszi a hangsúlyt. A különbség nemcsak tartalmilag, de stilisztikailag is megfogalmazható. Míg a német (és persze a magyar) fordítás gazdag költői kifejezésekkel élve a személyességet hangsúlyozza, az angol eredeti szöveg igen tömör objektivitással koncentrál a lényegre, amelytől különös erőteljességet kap. Lássuk példaként a 4. vers második felét:
           Majd ha kegyelmesen
           Nézed az életem: 

           Állhassak csendesen. 
           Hinni taníts!

és:
           Until the race is run,
           Until the journey’s done,
           Until the crown is won,
           Teach me Thy way!

Thaly Loránt német forrásból készült énekfordítását mindenképpen meghagyva érdemesnek és hasznosnak tartanánk, ha az angol eredetiből is készülne magyar szöveg, és így gyarapodhatnánk egy már ismert dallamra énekelhető, mégis új énekkel.

Bódiss Tamás

Hasonló anyagaink

Dunamelléki Kántorképző Tanfolyam

A Budapesten rendezendő tanfolyam pontos helyszíne még nem ismert. A részvétel feltételei az egy évvel ezelőttihez hasonlóak, melyről bővebb információ itt található.

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...