Dolgukat festik szép beszédekkel

RÉ 12

Aranyszabályt tanultak a kisdiákok a református elemiben: rosszat ne tégy, ne szólj, még csak ne is gondolj. Int erre a Példabeszédek könyve, óv az úttól, amely a halálba vezet, hiá­ba látszik helyesnek (Péld 14,12; 16,25). Megélhetési vállalkozás volt a régi világban is a hamis tanúzás: tilalmazza a Tízparancsolat. Mára eltűnőben van a beszéd–tevékenység–gondolkodás szent össz­hangja. Írhatnánk ma is prófétai lelkülettel a szabadításért fohászkodó 12. zsoltárt: Nincs emberek közt igaz beszédű. És a hírközlés? Kommunikációoktatás? Információhoz való jog?

Hátsó szándékok mérlegelik a hírértéket. Jól fizet az elhallgatás. Napvilágot látnak vizsgálatok, amelyek szerint a terjesztett hírek több mint fele valótlan vagy tudatosan torzít. De hát volt-e már olyan időszak, mostanában is, amikor ne születtek volna magasztaló dicshimnuszok, albumok hatalomra törő zsarnok vagy alkalmatlan uralkodó, akár kisebb vezető nevére? Udvaroltatnak nagy kevélységben.

Könnyen tehetik. Hízelkedő nyelvű, sima ajkú ideológus, szószóló, bértollnok mindig ajánlkozik. Szerződtethető. Szépítés, bűnpártolás, el egészen a politikai gyilkosságig, népirtásig, vétlenek ok nélküli vádolásáig. Szakmává, mesterséggé, életpálya-modellé terebélyesedett a fehér feketének magyarázása, és fordítva. Még ami igaz volna, az sem teljesen igaz – hozzávegyül valami egészen más, ami megmásítja. Etikai kódexek ellenére nyoma sincs olyan lapidáris megfogalmazás érvényének, mint amit Deák Ferenc követelt a sajtótól: ne hazudjon! Istentelen, ember- és emberiségellenes, a humanista eszmények sárba tiprása. A gondolkodás, szándék, döntés, az értelmi és erkölcsi tevékenység fészke a szív a Biblia világában. Igen veszélyesek az emberiségre a szabadon járó, magas pozícióban pózoló bűnözők, akik fennen forgódnak, és akiknek nyelvük nem egyez ő szívükkel.

Kiszorítják az őshonos vagy nemesített fajokat a paraziták, behurcolt gyomok. Kiváló a dögevők gyomra, nekik nem árt, de terjesztik a járványt, az élősködőket. Ennyire ártalmas a valóság meghamisítása, adatokkal, elméletekkel trükközés, olyan idők közbeszéde, midőn a rosszak felmagasztaltatnak.

Szenci Molnár nem forgatta át, hanem követte a bibliai mondanivalót. Ezért van adventi ígéret a zsoltár közepén. Eljő Urunk, vigasztalja a hűségeseket, neki szentelt életűeket:
           őket megszánom és felkelek,
           És kezükből kimentem azoknak.

Ez évben is ígéretes, rossz tapasztalataink közben:Csalárd ajkukat elveszti az Isten.

Fekete Csaba

Hasonló anyagaink

Dunamelléki Kántorképző Tanfolyam

A Budapesten rendezendő tanfolyam pontos helyszíne még nem ismert. A részvétel feltételei az egy évvel ezelőttihez hasonlóak, melyről bővebb információ itt található.

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...