Én ifjúságomtól fogva… Sanyargattak

RÉ 129

Romantikus mendemonda, hogy a zsoltárokhoz népszerű nóták dallama társult Kálvin városában. A hitvallástól, hittől és Bibliától egyre jobban elidegenedő kor el sem tudta másként képzelni, hogy rohamosan és széles körben elterjedt a Biblia imádságos könyve nemzeti nyelven énekelve, ilyet csak a mulatók dalairól hittek el. Napjainkban is szárny­ra kelnek olyan hangok, hogy előbb kocsmában harsogták a zsoltárokat. Ez a zsoltár is mutatja, hogy ez semmi részben nem igaz. Bourgeois, Kálvin városának zenemestere nem kitalálta ezt a dallamot, ha­nem átvett egy réges-régit. Erre énekelték a napot záró imaóra (kompléta) himnuszát (Immár a nap leáldozott, Iam lucis ante terminum). Ez a himnusz a középkortól máig tíznél is több dallammal ismeretes. Mégsem kell úgy énekelnünk a zsoltárt, mintha gregorián lenne, de nem is lehet. Az átformált ritmus a kor stílusában szokásos módon módosította a dallamot, de komolysága megmaradt. Kálvin azt követelte, hogy ne társasági dalolászás legyen a gyülekezet templomi és otthoni éneklése, hanem éppen olyan komoly és súlyos, mint a katedrálisok és kolostorok egyházi zenéje.

A Jeruzsálembe sereglő zarándokok a 129. zsoltárban szembesítették a Sion és templom ellen fenekedők, az ifjú Izráelt nyomorgatók odavesztét és az üldözött megmaradását. Vallja magáról Izráel, hogy meggyötört, szétszabdalt az élete, mint akinek testében semmi ép tag nin­csen. Nemzeti sorsunkról eszünkbe juthat a Megfogyva bár, de törve nem… Kötöz az ellenség kötele? Lehet ez hurok és háló az üldözött elkapására, megbéklyózására, de az ilyen szövedék elkötelezés is, a szövetkező üldözőket összefűző kapcsolat. Ebből szabadult meg, gyötrés és sanyargatás közepette megmaradt az ifjú Izráel.

Értelmetlen módosítás ez a negyedik versszakban: mielőtt kinőnek. Elszáradt fű nem nő! Szenci Molnárnál értelmes: Elasz(ik), mielőtt „kinyűnék” (felszaggatnák, kigyomlálnák) a hitvány füvet. A lapos háztetőkön hirtelen felnyurgult és a tűző napon hamar kiaszott gaz aratóinak kívánnak-e áldott aratást? Ki mint vet, úgy arat. Szégyenszemre nincs mit betakarítaniuk Sion ellenségeinek. Diadalmas tréfálkozása ez azoknak, akik mindent túléltek. Az azonban élet-halál dolog, hogy a köszöntés áldás, nem formális udvariasság. Szégyenteljes bukás állapota, amikor nincs kit köszönteni, terméketlen munkához nincs miért gratulálni. Kiszáradt gazból nem kötünk kévét, nem öleljük keblünkre, diadallal és hálálkodással a boldog aratásért. 

Fekete Csaba

Hasonló anyagaink

Dunamelléki Kántorképző Tanfolyam

A Budapesten rendezendő tanfolyam pontos helyszíne még nem ismert. A részvétel feltételei az egy évvel ezelőttihez hasonlóak, melyről bővebb információ itt található.

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...