Imádkozzatok és buzgón kérjetek!

RÉ 475

 Az éneknek, amely eredetileg Szulimán császár és Kazul basa viadaláról szólt, s a Kolozsvárt kiadott Cronicában jelent meg 1554-ben, Tinódi Sebestyén a szerzője. Dallamára új szöveget legidősebb Victor János (1860–1937), a vasárnapi iskola magyarországi alapítója írt az 1901-ben megjelent Hozsanna számára.

 A vasárnapi iskolai tanítást, amelyet ma gyermek istentiszteletnek hívnak, egy Robert Graves nevű, hívő keresztyén gyáros vezette be Angliában. Rádöbbent ugyanis, hogy a gyerekek, akik már ötéves koruktól kezdve dolgoznak gyárában, nem járnak iskolába. Ezért vasárnaponként összegyűjtötte őket, s elkezdte tanításukat az ábécével, majd eljutott a Bibliáig – ez volt a vasárnapi iskola. Magyarországon (Pozsonytól Brassóig) Victor János szervezte meg és terjesztette el ezt a munkát.

 Hozsanna című énekeskönyvének előszava e mondattal indul: „Hármas célnak óhajtok e könyvecskével szolgálni: a vasárnapi iskolának, a vallásos összejöveteleknek és a családnak… A falusi nép még énekli a zsoltárokat és dicséreteket, de mi a műveltebb osztály zenei tápláléka? Bizony sok esetben oly dal is, mely méreg gyanánt hat.” Gyűjteménye nemcsak a kor angolszász vallásos slágereiből válogatott, hanem néhány régi magyar énekkel is gazdagította azt. Mellesleg a Hozsannában közölt genfi zsoltárok dallamalakja is lényegesen színvonalasabb a korabeli református kottaképnél.

 Az éneket átvette szinte minden magyar protestáns énekeskönyv: először a Hallelujah, majd a református, azután az evangélikus, baptista, adventista, metodista, szabadkeresztyén, sőt, két nyugat-európai (Hollandiában és Württembergben kiadott) magyar nyelvű énekeskönyv is. Szinte hihetetlen, és ritka elismerése a szövegnek, hogy mindegyik kiadás szó szerint közli. (Csupán egy énekeskönyv ír Szent Lélek helyett Szentszellemet.) Pedig a szerzőnek, Victor Jánosnak nem is magyar volt az anyanyelve, azt csak később tanulta meg!

 A vers a Mt 7,7 alapján készült: „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” Jézusnak e három fontos gondolatát Victor János még jobban kiemeli egy szóval: buzgón kérjetek, buzgón keressetek, buzgón zörgessetek! Azaz „szüntelen imádkozzatok” (1Thessz 5,17), amiképpen (más helyen) a szeretetről is így szól az Írás: „egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek” (1Pt 1,22)!

Draskóczy László

Hasonló anyagaink

Dunamelléki Kántorképző Tanfolyam

A Budapesten rendezendő tanfolyam pontos helyszíne még nem ismert. A részvétel feltételei az egy évvel ezelőttihez hasonlóak, melyről bővebb információ itt található.

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...