Krisztus ím feltámada

21 506  RÉ 352

A Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe utáni első vasárnapot fehérvasárnapnak, illetve az 1Pt alapján Quasi modo geniti („mint most született csecsemők”, 1Pt 2,2) vasárnapnak is nevezték.

(A Dominica in albis – fehérvasárnap – elnevezés arra az ősegyházi szokásra emlékeztet, hogy azok az új egyháztagok, akiket a húsvét éjszakáján megkereszteltek, most tették le azt a fehér ruhát, amelybe a keresztség után öltöztek.)

Mivel a húsvétot, a diadalmas feltámadás ünnepét eredetileg ötven napon át, egészen pünkösdig ünnepelte az egyház, ezért ezt az egész időszakot tempus paschale-nak, azaz húsvéti időnek hívták Az első három hétben, egészen Jubilate (a húsvét utáni harmadik) vasárnapig a régi hagyomány szerint minden nap az Apostolok Cselekedeteit olvasta az egyház.

A 352. dicséret reformátori énekköltésünk egyik legelső és talán egyik legszebb húsvéti éneke. Szerzője, Batizi András valószínűleg a Szatmár megyei Batizon született 1510 körül. Kassán, Szikszón, majd élete végén Tokajban működött. Utolsó keltezett éneke 1546-ból való. Batizi költői munkássága igen változatos, fennmaradt tíz templomi éneke szinte a reformátori énekköltés valamennyi témáját felöleli: van közöttük könyörgés, dicséret, zsoltárparafrázis, ünnepi ének, halottas ének, házassági intés. Énekszövegeinek nagyobb részét középkori strófikus vallásos énekek (kanciók) dallamára írta.

Énekeskönyvünkben található húsvéti dicséretének is van kanciós előzménye: az Európa-szerte ismert és kedvelt, többféle dallam- és szövegváltozatban használt Christus surrexit kezdetű húsvéti éneknek ez egy magyar protestáns változata. A Krisztus ím feltámada... kezdetű dicséretünk már a Huszár Gál által nyomtatott első énekeskönyvünkben (1560) is szerepelt, s egészen a 19. századig énekeskönyveink egyik legnépszerűbb húsvéti dicsérete volt.

Batizi András énekét az 1948-as énekeskönyvünk szinte eredeti formájában állította helyre.

Éljünk annak lehetőségével, hogy dicséretünket nemcsak a húsvét nyolcadában, hanem az egész tempus paschale-ban használhatjuk, s kérhetjük Batizi szavaival mi is:
            Nyerj irgalmat közbenjáró Jézus Krisztus, szent Atyád előtt.

Papp Anette

Hasonló anyagaink

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...