Krisztus, ártatlan Bárány

RÉ 184

A középkori latin nyelvű mise utolsó, Agnus Dei-tételének szövege a Jn 1,29: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!” Ennek gregorián dallamát alakította át német korállá (O Lamm Gottes, unschuldig) a Luther-tanítvány Nikolaus Decius 1523-ban. Magyar változata a Krisztus, ártatlan Bárány az Eperjesi Graduálban (1635) tűnt fel először. A Jn 1,29 Jézusra mutató igéje háromszor hangzik el a miseszövegben (s a német korálban is): kétszer a Miserere nobis – Irgalmazz nekünk! könyörgés zárja, harmadszor pedig a Dona nobis pacem – Adj nekünk békét!, felidézve a Mester búcsúszavait: „az én békességemet adom nektek…” (Jn 14,27) Javasoljuk, hogy legközelebbi énekeskönyvünkben térjünk vissza mi is az ősi, három versszakos formához: kétszer a jelenlegi módon fejezzük be (Irgalmazz nékünk, ó Jézus!), harmadszor pedig az Adj nekünk békét, ó Jézus! záradékkal!

Ezt a korált helyezte J. S. Bach halhatatlan Máté passiója nyitókórusának centrumába. A zeneszerző gondolatmenete a kettéosztott kórus párbeszédében bontakozik ki, s a korál sorai fokról fokra lepecsételik azt. A híveket képviselő első kórus kezdi a dialógust: „Jöjjetek, lányok, sírjatok velünk, s nézzétek!” „Kit?” – veti közbe a kívülállók második csoportja. „A vőlegényt!” Aztán elhangzik a következő mondat eleje: „Nézzetek rá!” „Hogyan?” – értetlenkedik tovább a második kar. „Mint Bárányra!” Ekkor egy elkülönített énekegyüttes a korál első két sorával rávilágít arra, hogy ki is ez a vőlegény és Bárány:
           Krisztus, ártatlan Bárány, 
           
Ki miértünk megholtál.

A hívőket és a még nem hívőket szimbolizáló két csoport párbeszéde folytatódik: „Nézzétek!” „Mit?” „A béketűrését.” A korál folytatása rámutat a szenvedései közt is béketűrő Jézusra:
           A  keresztfa oltárán 
           Nagy engedelmes voltál.

Az első kórus újra a kívülállók serege felé fordul: „Nézzetek!” „Hová?” Ők még mindig keveset értenek az egészből. „Bűneinkre!” – hangzik a válasz, amelynek értelmére fényt derít az ének következő szakasza:
           Hordozván bűneinket, 
           
Te váltottál meg minket.

A templom falain kívül lévők végre megértik Jézus váltsághalálát, s belépnek az ajtón. A két kórus most már összehangoltan folytatja a még meg nem tértek hívogatását Jézushoz az előbbi szavakkal: „Jöjjetek, lányok, sírjatok velünk! Nézzétek a vőlegényt, nézzetek rá, mint Bárányra!” Majd elhangzik a korál utolsó sora, a Miserere nobis: Irgalmazz nékünk, ó Jézus!

Draskóczy László

Hasonló anyagaink

Dunamelléki Kántorképző Tanfolyam

A Budapesten rendezendő tanfolyam pontos helyszíne még nem ismert. A részvétel feltételei az egy évvel ezelőttihez hasonlóak, melyről bővebb információ itt található.

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...