Fordulj hozzánk

RÉ 166

A harmincéves háború (1618–1648) alatt második virágzását élte az énekszerzés Németországban. A dicséret szövege a háború lezárásának évében, 1648-ban jelent meg Görlitzben. Bár énekeskönyvünk nem nevezi meg a szöveg szerzőjét, valószínű, hogy a vers első három strófáját II. Vilmos szász-weimari herceg írta. A magas műveltségű herceg nem csak a harmincéves háborúban betöltött szerepéről ismert: az ő nevéhez köthető az is, hogy a háború végeztével az irodalom, a művészet és az építészet egyik központjává tette Weimart.

A Herr Jesu Christ, dich zu uns wend… kezdetű vers magyar fordítása először az Új Zengedező Mennyei Kar című evangélikus énekeskönyvben jelent meg 1743-ban a Szentlélek kiáradását, az Ige befogadását kérő és a szent Istent dicsőítő invokációként. Már itt, az első magyar fordításban az eredeti három versszak mellé egy negyedik, záró strófa kapcsolódott, amely a Szentháromság dicsőítésével (doxológia) egészíti ki a költeményt.

Dicséretünk ismeretlen eredetű dallama először 1628-ban Gochsheimban bukkant fel, majd 1648-tól II. Vilmos versével is összekapcsolták, így vált igazán népszerűvé. A német énekeskönyvek többféle ritmussal is közölték, de hogy hazánkban milyen dallamváltozat honosodott meg, arról nem tudunk, mivel a 18. századi evangélikus énekeskönyvek nem tartalmaznak kottát. Sajnos a népi emlékezet sem tartotta meg a magyar területen használt változatot, így a 20. századi gyűjtemények nem a honi dallamot, hanem a német források változatait vezették be. A magyar református énekgyűjtemények közül először a századfordulót követő évben, 1901-ben Victor János református lelkész szerkesztésében készült Hozsanna! című gyűjteményben jelent meg a dallam, de nem II. Vilmos versével, hanem egy esti dicséret (Maradj velünk, mi Krisztusunk) szövegével. Az 1939-ben Szabadkán, Árokháty Béla által szerkesztett délvidéki énekeskönyvben is benne van a dallam, de ott sem a Herr Jesu Christ fordításával, hanem Philipp Melanchtonnak ma is használatban lévő költeményével (A bűnből hozzád sietek – 179. dics). Mai énekeskönyvünk állította vissza a szöveg és a dallam együttesét. Míg a dallamot az 1648-as görlitzi forma szerint, a szöveget az első magyar fordítás tapintatos igazításával kapjuk. Ahogy 1743-ban imádkozták, mi is naponként kérhetjük:
           Urunk Jézus! Fordulj hozzánk,
           Szent Lelkedet küldd mireánk,
           Malasztoddal minket segélj,
           Igazság útjára vezérlj.

Papp Anette

Hasonló anyagaink

Dunamelléki Kántorképző Tanfolyam

A Budapesten rendezendő tanfolyam pontos helyszíne még nem ismert. A részvétel feltételei az egy évvel ezelőttihez hasonlóak, melyről bővebb információ itt található.

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...