Nosza, Istenfélő szent hívek örvendezzetek az Úrnak! 

RÉ 33

Noszogatni kell örvendezésre a híveket és a mi Urunk illendő dicséretére? Nem a 81. zsoltárhoz hasonlóan kezd jó Molnár Albert (Örvendezzetek ), szükségét érzi a felszólításnak a 33. zsoltár nyitányaként. Többször figyel arra is, hogy magyar zsoltára egy húron pendüljön a szokott és nemzetközileg ismert latin kezdettel. Itt eltér ettől. Az óegyház szertartásának zenei elemei, tehát a zsoltározás módja mutatkozik a melódián. Az első modus (tónus) hangkészletéből épül sodró muzsikálássá a dallam. Játszadozó rövid-hosszabb sorokból, ismétlődő dallamelemekből épül a strófa. A zsoltárokban gyakori nyolcas és kilences sorok közé hatosok és ötösök ékelődnek, az ilyen szép változatosságot kedvelték a jó költők (Csokonai is), az énekesnek ma is kedvesek. Szenci Molnár korának verselői alig voltak képesek hangos citerai zengéshez ily ékes verseket írni. Mintegy a nagy szép égi seregek villódzása is belevegyül Isten dicséretébe. 494-es számú reggeli énekünket (Tenéked, Uram, hálát adok) és a 308-as himnuszt is (Igaz Isten, ígéretedben Változhatatlan valóság) e kedvelt dallamra énekeljük.

Több fajtája van a zsoltároknak, mindegyik az imádkozás iskolája. Formálásában és tartalmában. Itt, ebben a zsoltárban a nagy, víg hangszeres zengedezés után elmélkedő részek sorjáznak, és elég szokatlanul, bensőséges fohászkodásba torkollik az imádság. Lehalkult várakozásba. Így vártak a templomban éberen virrasztó őrök (130. zsoltár) és Isten megszólító Igéjére a próféták. Teremtés és gondviselés képeivel mérkőznek a hatalom mindennapjai: haderő, lóerő, erős, hadakozó férfiú. Mind semmi, amely döntés gyanánt (tanácsul) erre alapul. A rombadőlt döntés (elforgatott tanács) célt téveszt, kifordul sarkából:
            Pogányok tanácsát
            És minden szándékát
            Az Úr megtöri.

Hol itt a védelem? Mert van. Mint fegyvertelennek a paizs. Gondviselőről és a történelem uráról van szó mindvégig a bibliai bölcsesség szokott csapásán, tudniillik az Ige, az isteni elhatározás és az embert vizsgáló, szemmel tartó Úr látomása váltakozik. Történelmi lecke. A természeti elemei és törvényei közepette van termés vagy ínség, olyan idő is, amikor a betevő falatra is kiterjed a drágaság. Akkor is ott a védő paizs, az oltalom.

Ugyanez a dallam kapja szárnyára a 67. zsoltárt (Úr Isten, áldj meg jóvoltodból), hozzá is csatolhatjuk otthon énekelgetve a 33. zsoltárhoz. Mindkettő a pünkösdi időhöz illett atyáink szokása szerint, aratási és betakarítási évadhoz (új kenyérhez); egyben a 67. zsoltár a kora reggeli imaórán hangzik sok százada. Igaz mondás, állhatatos tanács az öröm forrása (az apostol is erre biztat, Fil 4,4):
            Őbenne azért a mi szívünk
            Igen örvendez szüntelen.

Fekete Csaba

Hasonló anyagaink

Dunamelléki Kántorképző Tanfolyam

A Budapesten rendezendő tanfolyam pontos helyszíne még nem ismert. A részvétel feltételei az egy évvel ezelőttihez hasonlóak, melyről bővebb információ itt található.

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...