Énekeskönyvi dicséretekhez kapcsolódó többszólamú feldolgozások, kórusművek

Négy karácsonyi dallamhoz (RÉ 313, 326, 327, 328) található egyszerű letét Gárdonyi Zoltán: Válogatott kórusművei című kiadványban.

Szép tündöklő hajnalcsillag, 3 szólamra, hangszerekkel (vibrafon, klarinét, fuvola, cselló), Nagy Csaba Zoltán feld.

Ó, népeknek Megváltója, 4 szól. J. H. Schein (1627)  
302. dicséretünk a Veni redemptor gentium adventi himnusz egyik magyar nyelvű változata. Schein egy másik dallamváltozatot használ, a kettő egymást váltó megszólaltatása mégis jól kiegészíti egymást. Akár a leírt hangnemek szerint is énekelhető, de elképzelhető mindkettő ’f’ alaphangról, egy hangnemben énekelve is. Az egyszólamú részeket a kórus, annak egy része (férfi- vagy nőikar), de az egész gyülekezet is énekelheti, szükség szerint orgonakísérettel. Egész adventi időben énekelhető, még december 24-én, Karácsony szentestéjén is ez lehet a „várakozás” himnusza.

Jöjj, népek Megváltója, 4 szól. M. Praetorius (1609)
Dicsőség neked, Urunk, 4 szól A. Raselius (1588)      
303. dicséretünk, Nun komm der Heiden Heiland, Luther adventi korálja. Magyarul a ReZeM első kiadványában, az „Örvendezzetek” kórusfüzetben jelent meg, ott a kotta alatt mind a hét vers megtalálható. Andreas Raselius tételében a záró doxologia-vers szövege szerepel, a dallam a tenorban található.

Kapuk emelkedjetek, 4 szól. C. Goudimel (1565) nyomán      
304. dicséretünk egyik legtartalmasabb, igei párhuzamokban bővelkedő adventi énekünk. Megérdemli, hogy többszólamban is énekeljük.

Küldé az Úr Isten, 1 és 4 szól. Eperjesi graduál (1635) és M. Praetorius (1609)          
310. dicséretünk (amely a gregorián Mittit ad virginem – szekvencia egyszerűsített dallamát, de teljes szövegét tartalmazza) háromféle formában található e kottalapon. Az énekeskönyvi dallamban elhagytunk két sorközi szünetet, hogy összefogottabban lehessen énekelni. Az Eperjesi graduálban található dallamforma ritmikailag nem kötött, ezért gördülékenyebb. Előadása többféleképpen is lehetséges, a letölthető kottánál jelzett módokon.

Az Úr elé ha tárod… 2 szólóhang + org cont. S. Scheidt (1631)
Az Úr elé ha tárod… 3 szólam + org cont. S. Scheidt (1631)  
312. dicséretünk 3. versének szövegét tartalmazó tétel. Az egyik tétel két női vagy két férfi szólistával (illetve szólamonként 2-2 énekessel is), a másik (3 szólamú) tétel két női és egy férfiszólammal előadható. A continuo csellóval vagy más basszushangszerrel játszható, a billentyűs szólam jobb keze nincs kidolgozva.

Jól készítsétek útát! 4 szól. J. S. Bach BWV 73          
312. dicséretünk 2. versét tartalmazó, igen gazdag harmóniamenetű Bach-korál a 73. kantáta végéről. Gyülekezeti énekkel hangnemillesztés miatt nem kapcsolható össze.

Várj ember szíve / Az Úr elé ha tárod. 4 szól. H. L. Hassler (1612) és M. Reger         
312. dicséretünk 1. és 3. verse, melyek között a gyülekezet a dicséret 2. illetve 4. verseit énekelheti.

Dicsérd Istent, keresztyénség / Jöjjetek Krisztust dicsérni. 2 és 4 szól. M. Praetorius (1609)
313. valamint 328. dicséretünk, több tételben. A kétszólamú tétel (bicínium) hangszeres tételként vagy intonációként is előadható, akár orgonán, akár két dallamjátszó hangszeren, pl. furulyákkal.

Jer, mindnyájan örüljünk - 3 szólamú vegyeskarra Nagy Csaba Zoltán feld. 
318. dicséret feldolgozása mozgalmas szólamvezetéssel, végigkomponált 5 versszakkal

Jöjjetek Krisztust dicsérni. 4 szól. R. Vaughan-Williams       
328. dicséretünk 20. századi szerzőtől származó egyszerű letétje. Bár a dallamsorok végén itt más ritmusú a záradék, ez az apró eltérés üdítő variánsként váltakozhat a gyülekezeti versszakok énekeskönyvi megszólaltatásával. (Mivel az ismert éneket a gyülekezet biztosan énekeli, ez az apró változás remélhetőleg nem zavarja az éneklést.) Javaslat: páratlan versek kórus, páros versek gyülekezet, mely itt hallható.

Hasonló anyagaink