Húsvéti énekes liturgiák a reformáció korából

2017. április 22-én, szombat délután 4 órától Huszár Gál húsvéti rendje szerint tartanak úrvacsorás istentiszteletet Debrecenben a Kistemplomban.

Szolgálattévők: Fekete Csaba és Szakács György, orgonán közreműködik: Szilágyi Gyula

Énekelnek a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának egyházzene szakos hallgatói, (vezető: Tóth Anikó), és a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa (vezető: Papp Anette).

A liturgiát összeállította és az énekeseket vezeti: dr. Tóth Anikó

Ugyancsak a Kistemplomban a közeljövőben az alábbi események lesznek:

április 16. Húsvétvasárnap 5.30 Úrvacsorás Feltámadási Liturgia

május 21. Húsvét utáni 5. vasárnap 18 óra Vespera (esti imaóra)

június 10. szombat 10 óra Kálmáncsehi Sánta Márton Primája (reggeli imaóra)

Huszár Gál 1574-ben nyomtatott graduálja egyike a legbecsesebb forrásainknak, hiszen a 16. századi óprotestáns istentiszteletek lefolyására, milyenségére, az éneklés módjára és helyére vonatkozóan minden más forrásnál pontosabb zenei és liturgiai utalásokkal, illetve utasításokkal szolgál. Különösen az növeli értékét, hogy a 16. századi magyar reformáció agendáinak és énekeskönyveinek szerkesztői nem adnak kész istentiszteleti modelleket, közvetlenül átvehető liturgikus sablonokat, így arra vonatkozóan, hogy hogyan folyhatott nálunk a reformáció idején egy úrvacsorás istentisztelet, 

Huszár Gál könyvében találjuk a legpontosabb utasításokat. A forrásban három úrvacsorás liturgia található. A reformáció 500. évfordulójának évében szeretnénk mindhárom liturgiát bemutatni. Az alkalmakon törekedünk arra, hogy egyrészt valóban rekonstruáljuk a 16.század liturgiáját, tehát nem csak a liturgikus kórus énekanyagát, hanem a szolgálattévők tételeit (imádságok, recitált epistola, evangélium stb.) is vagy Huszár Gál könyvéből vagy más korabeli forrásból vesszük.

A három liturgiát (karácsony, húsvét, szentháromság ideje) olyan három templomban mutatjuk be, ahol a szolgálattévők, illetve a gyülekezetek számára nem ismeretlen a 16. század liturgikus örökségének ápolása, gyakorlása, így a „rendkívüli” alkalomnak számító istentiszteletek szervesen illeszkedhetnek a gyülekezeti élethez.

Az alkalmak előtt a közösséget bevezető előadás, illetve kiosztott segédanyag segíti a liturgiába való bekapcsolódáshoz. Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen csatlakoznának ehhez a programhoz!

Hasonló anyagaink

Többet és jobban énekeljünk!

A mögöttünk lévő Kálvin-évek arra is ráébresztettek: üres kifogás ma Kálvin mögé bújva elhanyagolni a többszólamú zenét és az orgonákat, sőt egyházunknak és gyülekezeteinknek a személyi és tárgyi feltételek lehetőség szerinti megteremtésével kell ...

Presbiterek között is téma az új énekeskönyv

Új énekeskönyvünk felé haladva ez év első felének fontos feladata, hogy a „Lélekkel és értelemmel” előkészítő füzetet kézbe véve gyülekezetek, presbiterek, lelkipásztorok, kántorok megismerjék és megvitassák a kialakult elképzeléseket, megismerjék...