TAHI EGYHÁZZENEI HÉT - Sion hegye, augusztus 14-20.

Hatvan évvel ezelőtt, 1957-ben indult el a Tahi Egyházzenei Hét, melyen ez évben a reformáció második évszázadának kórustételei - Vulpius, Crüger, Schütz koráltételei, Pachelbel, Buxtehude kantátátái - kerülnek előtérbe egy frissen megjelent kiadvány segítségével.
Az egyházzenei hét másik aktualitása megújulás előtt álló énekeskönyvünk. melynek Lélekkel és értelemmel című előkészítő füzete tavaly ősszel került az érdeklődők kezébe. Zenei vezetők: Hargita Péter és Bódiss Tamás, vendég előadók Csorba Gergő (Debrecen-Nagytemplom), valamint Édes Árpád (Alistál), mindketten a GK Liturgiai és Himnológiai Bizottságának tagjai. 

Hatvan évvel ezelőtt, 1957-ben indult el a Tahi Egyházzenei Hetek máig tartó sorozata. E fontos évforduló alkalmából is hívjuk mindazokat, akik kántorként, kórusvezetőként vagy kórustagként gyülekezeti, egyházzenei szolgálatot végeznek.

A zenei hét témáját az idén a reformáció emlékéve határozza meg, mely a protestáns zenei műfajok új formáit, az istentiszteleti zenei szolgálat új elemeit teremtette meg. Ehhez kapcsolódva az elmúlt évben három kiadvány látott napvilágot, melyek a 16-17. század protestáns egyházzenéjének ma is használható tételeit adják közre. A Zeneakadémia és a Magyar Egyházzenei Társaság gondozásában megjelent kottákból Vulpius, Crüger, Schütz, Pachelbel, Buxtehude és mások műveit lehet a zenei héten megismerni és megtanulni, melyet aztán mindenki a saját környezetében hasznosíthat. Így hívjuk a kórusok vezetőit is a tahi hétre.

Az egyházzenei hét másik aktualitása jövőre hetven éves, megújulás előtt álló énekeskönyvünk. melynek Lélekkel és értelemmel címmel megjelent előkészítő füzete tavaly ősszel került az érdeklő-dők kezébe. Szeret-nénk a héten ven-dég előadók segít-ségével arról is beszélgetni, milyen lesz az új énekes-könyv, mi változik, mi a feladatunk ennek során?

A hét szervező vezetője Hargita Péter karvezető, programfelelőse Bódiss Tamás, a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottságának titkára, vendég előadók

Csorba Gergő (Debecen-Nagytemplom), valamint Édes Árpád (Alistál), mindketten a bizottság tagjai.

Részvételi költség 23000 Ft/fő, (hat év alatti gyereknek 11500 Ft/fő). A családok kiemelt kedvezményben részesülnek.

Jelentkezési határidő, július 25.

Jelentkezni, a részt venni szándékozó(k) nevének, címének, telefonszámának, életkorának, szólamának (ha már kórustag), valamint gyülekezetének megadásával e-mailben: hargita.peter@gmail.com-on, vagy levélben (Hargita Péter 7085 Nagyszékely, Rákóczi u. 68. címen) lehet. Kérjük, jelezzék azt is, hogy igényt tartanak e karnagyi konzultációra, valamint, hogy hangszerjátékkal (hozott hangszerrel, vagy orgonán) közreműködnének-e a hét zenei eseményein. 

Hasonló anyagaink

ÉNEKES-LITURGIKUS NAPOK - Ófehértó, augusztus 3-6.

A Reformáció 500. évében kiváltképpen időszerű a 16-17. század liturgiájának és énekes anyagának felelevenítése  A program fő pontjai a reggeli, déli és esti énekes imádságok, ehhez kapcsolódnak a nap további programjai - felkészülés, én...

Többet és jobban énekeljünk!

A mögöttünk lévő Kálvin-évek arra is ráébresztettek: üres kifogás ma Kálvin mögé bújva elhanyagolni a többszólamú zenét és az orgonákat, sőt egyházunknak és gyülekezeteinknek a személyi és tárgyi feltételek lehetőség szerinti megteremtésével kell ...