Gyülekezeteket keresünk, ahol rendszeresen használnák.

Egyházunk zsinati testületének 2017. november 22-i ülésén mutattuk be új énekeskönyvünk bővítési anyagának egy részét. A Lélekkel és értelemmel… című, 2016-ban kézbe került tájékoztató kiadványt követően e másodikként megjelent, 92 éneket tartalmazó gyűjtemény (szerkeszthető formában) célja, hogy a megismerésen és megtanuláson túl az új énekek már most beépüljenek a gyülekezetek énekkincsébe, ott legyenek az istentiszteleteken, bibliaórákon, egyéb alkalmakon.

E második előkészítő füzet kézbe adásával együtt partnerként keresünk olyan gyülekezeteket (lelkészeket, kántorokat), akik vállalják, hogy tervszerűen használják az új gyűjteményt. A jelentkezőkkel szeretnénk partneri kapcsolatban maradni, tőlük visszajelzéseket kapni, tapasztalataikat, javaslataikat is megismerni, melyek segíthetik további döntéseinket.

A jelentkező gyülekezetekhez térítésmentesen eljuttatjuk a füzetet az igényelt – a használathoz szükséges - példányszámban. Akik vállalják a kipróbálást és a rendszeres használatot, kérjük jelezzék ezt a enekeskonyv@reformatus.hu címen.

Hasonló anyagaink