Adventi-karácsonyi énekek az új énekeskönyvből

Az énekek - szöveggel, dallammal - ITT találhatók, részletesebb információk és forrásadatok pedig az alábbiakban. Az énekek kíséretéhez hangszeres kíséret vagy vokális letét letölthető.

1. Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő      meghallgatható 
Különösen adventi gyertyagyújtás és adventi reggeli áhítatok állandó énekeként. „Törd át az ég zárt ajtaját” - az ég ajtaját Kérubok őrzik, oda kintről lehetetlen bejutni. Csak Isten képes arra, hogy ezt az ajtót áttörje és oda Ádám és Éva utódainak bejárást biztosítson. „Megnyílt az ég harmatozva” – a megváltás és a Megváltó az égből ékezik. Ézs 45,8-ra utal a szöveg: „Egek, harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal, nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás…” (Ézs 45, 8). „Nyílj ki, földnek szép Virága” – ez is ézsaiási próféciára utal: „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik”, azaz Jézus Krisztusra, a Dávid házából származó királyra. A dallamban felismerhetők a német korál fordulatai, de a magyar néphagyomány önálló, az eredetivel egyenértékű, letisztult dallamot érlelt ki.  Énekismertető cikk , melyben kíséret is található. Nagy Csaba Zoltán feldolgozása , Brahms német korálra írt motettája
Szöv: „O Heiland, reiß die Himmel auf” – német korál (Friedrich Spee, 1591–1635) magyar népi változata, Tárkányi–Zsasskovszky énektár, 1855; Dall: Köln, 1638 magyar dallamváltozata, Szendrei Janka gyűjtése (Tornyosnémetiben, Abaúj-Torna megye, MNDT I 681.o) alapján

2. Áldott az egek Ura     meghallgatható 
Énekelhető a RÉ 303. dicséret (Jöjj, népek Megváltója) dallamával is. „Saját dallama a 17. században született, egyszerű, világos szerkezetű, szép ívű melódia. Négyszólamú letétje . mely kíséretként is használható - a svájci református énekeskönyvben jelent meg.  Énekismertető cikk 
Szöv: „Gott sei Dank durch alle Welt” magyarul az Új zengedező mennyei kar alapján, mai forrása: Gyülekezei liturgikuskönyv (2007); Dall: 17. sz. Frankfurt am Main

3. A jöttöd miként várjam     meghallgatható 
Szövege az advent sokféle üzenetét érinti. Az 1-5. vers Jézushoz szóló imádság, a 6-10. versek gyülekezethez szóló prédikáció. Adventben úrvacsorai énekként is ajánlott. Énekismertető cikkek 1. 2. 
Szöv:: „Wie soll ich dich empfangen” eredetileg 10 vers, forrása: Ó és Új – 111 ének (ReZeM 1995), Dall: Teschner 1614 (Crüger később új dallammal látta el, megj. 1653) 

4. Jövel, jövel Immánuel     meghallgatható 
Advent utolsó hetéhez kötődnek azok az antifónák, melyek a várt Megváltót ószövetségi előképeken, próféciák adta neveken szólítják meg. Mindegyik „Ó!” felkiáltással kezdődik, innen az „Ó-antifónák” megjelölés. O Sapientia (bölcsesség); O Adonai; O Radix Jesse (Jessze gyökere); O Clavis David (Dávid kulcsa); O Oriens (napkelet); O Rex gentium (népek Királya); és O Emmanuel (velünk az Isten) – szól a teljes sorozat. Az hetes szám a teljesség szimbóluma, a címek kezdőbetűi pedig visszafelé olvasva ezt adják ki: ERO CRAS – én vagyok a jövő. E gazdag mondanivaló a 18-19. században nyert verses feldolgozást, kezdettől fogva öt versszakkal. Kodály Zoltán – 1944 világháborús adventjén keletkezett – kórusműve nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az adventi próféciákon alapuló ének nemcsak Magyarországon, de az egész világon gazdagítsa a karácsonyi előkészületi időt. Énekismertető Nagy Csaba Zoltán feldolgozása
Szöv: „Veni, veni Emmanuel” középkori latin Ó-antifónák alapján, magyar ford Szedő Dénes (1920-1983); Dall: 15. sz-i ferences forrás alapján Thomas Helmore 1854

5. Áldott az Isten     meghallgatható 
A RÉ 315. dicséret (Krisztus Urunknak áldott születésén) dallamára.
Szöv: Sántha Károly, (1840-1928).

6. Kitárom előtted szívem     meghallgatható 
A RÉ 483. dicséret (Mennybéli felséges Isten) dallamára. 
Szöv: Kovács Sándor (1869-1942)

7. In dulci jubilo - Hadd zengjen énekszó     meghallgatható 
Késő középkori, eredetileg kétnyelvű karácsonyi ének, melyet világszerte – protestáns vidékeken is – még ma is így használnak. Ezt jelezzük szimbolikusan a latin kezdősor megtartásával.  Énekismertető cikk    Négyszólamú tétel , énekkíséret 
Szöv: „In dulci jubilo” 14. sz kétnyelvű (latin-német) ének, ford: Túrmezei Erzsébet; Dall: Wittenberg, 1529

8. Istennek szent Fia     meghallgatható 
Cseh testvérek éneke a reformáció századából. Szövege az ünnep üzenetét mélyíti el, az idősíkok használatával – „Eljött a világra” / „Még ma is jön hozzánk” / „Újra el fog jönni” – az advent összetett üzenetéről szól. Alkalmas karácsonyi úrvacsorai énekként is.  Éneksimertető cikk   Énekkíséret 
Szöv: „Gottes Sohn ist kommen” Johann Horn énekeskönyvében, 1544; Dall: Hohenfurt, 1410 (Vyssi Brod, ciszterci apátság) „Ave hierarchia” - szövegkezdettel

9. A mennyből jöttem hozzátok     meghallgatható 
„A Gyermekeknek való ének, Krisztus szent-estéjére” – így szól az eredeti címfelirat. Magyar népi gyakorlatunkban a dallam – felütéses jellegéti elveszítve – lassabb, kiegyenlített formát kapott, így énekeljük ma is, lásd RÉ 316. dicséret. (Az Istennek szent angyala) Az itt található, eredeti dallamformával és Vizi István – főleg prozódiai okokból keletkezett – új fordításával főleg fiatalabb, városi gyülekezetekben érdemes e Luther-éneket más formában (is) feleleveníteni. A dallamformához – az ún. alternatim, versenként váltakozó gyakorlat szerint – könnyen hozzáilleszthető a Luther-korál számtalan zeneirodalmi feldolgozása. Karácsonyi úrvacsoravételkor – csakúgy, mint a 316. dicséret esetében – a 7. verstől ajánlott énekelni. Négyszólamú tétel 
Szöv és dall::„Vom Himmel hoch da komm ich her”  Martin Luther, ford. Vizi István; http://refpedi.sulinet.hu/egyhazzene/315-347/

10. Krisztus, Atya Istennek egyetlen egy Fia     meghallgatható 
Egész ünnepkörben énekelhető, a RÉ 388. dicséret (Hallgasd meg Jézus Krisztus…) dallamával is, hiszen annak egy változata. Az első két versszak az üdvösségtörténetet mondja el, mely hitünk lényege és alapja. A 3. verstől a szöveg imádságba fordul. A könyörgést követően a 4. strófa Krisztust mindenek teremtőjeként szólítja meg, majd a záró, 5. vers a keresztség témáját érintve szól arról, hogy Krisztusban új életre támadhatunk. Énekismertető cikk 
Szöv: „Herr Christ der einig Gott’s Sohn”  Elisabeth Cruciger, ford. Új zengedező mennyei kar alapján; Dall: 1524; 

11. Csillagoknak teremtője     meghallgatható 
Szintén egész ünnepkörben énekelhető ének, különösen esti istentiszteleteken. Krisztus megváltó munkájának dicsérete.  
Szöv: „Conditor alme siderum” adventi himnusz alapján; Dall: erdélyi népi gyűjtésből (Az Úr Istent magasztalom) Lövéte (Udvarhely m) Vikár L 1962.12.31. http://db.zti.hu/24ora/mp3/4510d.mp3

12. Ez esztendő fordulóján     meghallgathtó 
Óév esti hálaadó ének.
Szöv: Tordai Ányos (1879-1938); Dall: Magyar Cantionale, 17. sz

13. Új esztendő virradott     meghallgatható 
Szöv: 1. népdal, 2-3. Túrmezei Erzsébet; Dall: Isk. énekgyűjtemény 108, Magyar Népzene Tára II. 918

Hasonló anyagaink