Az Úrnak zengjen az ének

új ifjúsági énekeskönyv

A ma ifjúsága úgy válhat a holnap méltó gyülekezetévé,

ha igyekszik átvenni az előző nemzedékektől mindazt, ami érték.

(Berkesi Sándor)

A gyűjtemény elődje az először 1985-ben kiadott, majd egy évtizeddel később átdolgozott és bővített formában megújult Dicsérjétek az Urat!, mely egyházunkban széles körben elterjedt és hiányát az utóbbi évtizedben sokan szóvá tették. Az címváltoztatás ugyanakkor azt jelzi, hogy itt nem egyszerű bővítésről, vagy átdolgozásról, hanem egy új, bővebb anyagot kínáló énekeskönyvről van szó, mely helyet találhat a református iskolák áhítatain és egyházi ének tanóráin, használható ifjúsági körökben, konferenciákon, táborokban, de alkalmas lehet a felnőtt ifjúság, a házaspári vagy egyéb közösségek - akár bibliaórák - énekeskönyvéül, többszólamú énekanyagát pedig a különböző összeállítású és korosztályú gyülekezeti kórusok forgathatják haszonnal. ifjúsági énekeskönyv,
Az énekeskönyv több szempontból sem tartozik a hagyományos értelemben vett ifjúsági énekgyűjtemények sorába. Először azért, mert énekanyagának jelentős részében – egyötödében - a gyülekezeti énekeskönyv énekeit tartalmazza. Másodszor: a gyűjtemény első majd félszáz éneke az óvodai, iskolai és gyülekezeti gyermekfoglalkozásokra alkalmas anyagot közöl. Harmadszor: a többszólamú társaséneklés segítésére 45 egyszerű és nehezebb kánont, valamint a könyv végén 15 többszólamú tételt ad.
Negyedszer: külön fejezetben találhatók a nemzeti ünnepekhez és a cserkészélethez kapcsolódó, elsősorban népi-nemzeti gondolatokat hordozó népdalok, régi történelmi és újabb énekek, valamint néhány ide kapcsolódó zsoltár és dicséret. Végül ötödször: az énekeskönyv előbbi kategóriákba nem tartozó másik fele körülbelül egyenlő arányban tartalmaz reformációkori magyar dicséreteket és német koráldallamokat, valamint az utóbbi másfél évszázadban született magyar és idegen eredetű énekeket. Ez utóbbi csoportban zömmel már ismert és népszerű énekek találhatók, így néhány spirituálé dallamra készült ének. Ezek között van a kötet címadó éneke. Az énekeskönyv sokrétű énekanyagát táblázatban szemléltetjük.

További énekek:

 

Kórusletétek: