Presbiterek között is téma az új énekeskönyv

Új énekeskönyvünk felé haladva ez év első felének fontos feladata, hogy a „Lélekkel és értelemmel” előkészítő füzetet kézbe véve gyülekezetek, presbiterek, lelkipásztorok, kántorok megismerjék és megvitassák a kialakult elképzeléseket, megismerjék és kipróbálják a mintaként most közzétett új énekeket.

A új énekeskönyv előkészítő füzetével ismerkedtek presbiterek és lelkipásztorok a Kecskemét melletti Helvécián január 29-én, vasárnap délután. A Bács-Kiskunsági Egyházmegye presbiteri továbbképzésén gyülekezeti éneklésünk megújításáról, valamint a formálódó új énekeskönyv alapelveiről beszélt Bódiss Tamás, a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága titkára. A nemrégiben megjelent „Lélekkel és értelemmel” című füzetet kézbe adva az előadó a megújítás szükségessége mellett kitért arra is, hogy az új énekek hol és hogyan találhatnak helyet az új gyűjteményben, milyen változások várhatók annak beosztását tekintve? Szó esett arról is, miért és hogyan kell éneklésünknek megújulnia, hogyan segíthetik ezt kántorok, énekvezetők, mi a szerepe ebben a gyülekezeteknek, valamint egyházi testületeinknek? A szünetben a résztvevők egymással beszélgettek, ismerkedtek, valamint az előadónak kérdéseket is föltehettek.

A második részben az előkészítő füzet példatárával ismerkedtek a résztvevők. A rendelkezésre álló bő fél órában az ott szereplő 30 ének egyharmadát sikerült megismerni. Elhangzott kánon, refrénes ének, reformációs zsoltárének, úrvacsorai dicséret egyszerűbb és díszesebb dallammal, de szó esett 20. századi keletkezésű énekekről is. A jelenlévők érdeklődve és örömmel vettek részt a munkában, a jó hangú, kottaolvasó résztvevőknek köszönhetően pedig lendületesen zajlott a dallamok megismerése, áténeklése.

Új énekeskönyvünk felé haladva ez év első felének fontos feladata, hogy a „Lélekkel és értelemmel” előkészítő füzetet kézbe véve gyülekezetek, presbiterek, lelkipásztorok, kántorok megismerjék és megvitassák a kialakult elképzeléseket, megismerjék és kipróbálják a mintaként most közzétett új énekeket. Ennek része az is, hogy a rendelkezésre álló internetes felületre – egyhazzene.reformatus.hu – a közeljövőben felkerülnek a közzétett új énekekhez kíséretek, egyszerűbb kórusfeldolgozások. Fontos célként fogalmazódott meg, hogy ezeket az új énekeket tegyük hallhatóvá, készüljenek a megtanulást, megismertetést segítő hangfelvételek is, melyek ugyancsak itt lesznek elérhetők! Kívánatos lenne tavasz folyamán minél több egyházi körben hasonló tematikájú alkalmakat szervezni. Bizottságunk várja az ezzel kapcsolatos megkereséseket, visszajelzéseket, hozzászólásokat az enekeskonyv@reformatus.hu címen.

B. T.

Hasonló anyagaink

TAHI EGYHÁZZENEI HÉT - Sion hegye, augusztus 14-20.

Hatvan évvel ezelőtt, 1957-ben indult el a Tahi Egyházzenei Hét, melyen ez évben a reformáció második évszázadának kórustételei - Vulpius, Crüger, Schütz koráltételei, Pachelbel, Buxtehude kantátátái - kerülnek előtérbe egy frissen megjelent kiadv...

ÉNEKES-LITURGIKUS NAPOK - Ófehértó, augusztus 3-6.

A Reformáció 500. évében kiváltképpen időszerű a 16-17. század liturgiájának és énekes anyagának felelevenítése  A program fő pontjai a reggeli, déli és esti énekes imádságok, ehhez kapcsolódnak a nap további programjai - felkészülés, én...